autor
Miroslav Očenáš
Chcem urobiť kúsoček dobra na zemi. Niežeby som tým získal nejakú zásluhu u Boha, ale ten kúsok by tam už naveky mohol chýbať. To by bola škoda, tak prečo to riskovať :-)
Bloguje od : 6.12.2010
Úroveň
5
Stojím alebo kráčam bližšie k Bohu?
Hodnotenie čitateľov (1)

Túto otázku si kladiem často. Odpoveď nachádzam vo svojom každodennom živote a pri svojich rozhodnutiach, ktoré robím. Ak moje správanie je v súlade s božími prikázaniami potom kráčam smerom k Bohu, ak sa viac do popredia dostáva moje "ego" potom je to skôr cesta späť.


Ježiš povedal učeníkom: "nie vy ste si vybrali mňa, ale ja som si vybral vás". Aký je to úžasný pocit zistiť, že Boh si vybral mňa hriešneho človeka, ktorého urobí užitočným pre svoj dokonalý plán. Otázka však je, prečo si ma vybral a aká je moja úloha v živote? Ako to viem zistiť, či žijem dobrý alebo zlý život? V Lukášovi 13:6-9 je napísané presné očakávanie, ktoré má Boh od ľudí a čo ma urobí šťastným už na tomto svete. Budem vidieť výsledky svojej práce, ktoré sú dobrým ovocím (Gal:5-22).


Ježiš je trpezlivý a rozumie, že niekedy aj mnoho rokov neprinášam žiadne ovocie. On ako správny "záhradník" sa o mňa stará a s nádejou očakáva, že jedného dňa začnem prinášať dobré ovocie.


Sedem vecí, ktoré sú dôležité pre náš duchovný rast a ktoré mi pomáhajú napredovať vo svojej duchovnej ceste bližšie k Bohu:
  1. Modlitba

  2. Božie slovo

  3. Eucharistia

  4. Ľútosť a odpustenie

  5. Sebazapretie

  6. Poslušnosť autoritám

  7. Utrpenie a služba


Niekto by možno povedal,  že keď trpí tak v jeho živote je hriech a preto trpí, ale nie je to celkom tak. Každý kto nasleduje Ježiša bude trpieť a to mu bude na slávu pred Bohom (1 Peter2:20). Ježiš nás ďalej pozýva, aby sme zobrali svoj kríž a nasledovali Ho (Lukáš 9:23). S pomocou Ducha Svätého prejdeme cez všetky trápenia, lebo Jeho bremeno je príjemné a jarmo ľahké (Matúš11:28-30). Kto z nás si môže povedať, že "môj kríž je ľahký a bremeno, ktoré nesiem je príjemné"? Ak si to nemôžem povedať, kde je potom chyba? Čo robím zle. Ja som zistil, že silu, ktorú potrebujem na prekonanie všetkého môžem čerpať hlavne v modlitbe. Mal som možnosť naučiť sa modliť srdcom a objavil som neskutočnú silu, ktorú táto modlitba ponúka. Ježiš nehovorí ku mne, ale hovorí so mnou a vedie ma. On ide cestu životom so mnou a to mi uľahčuje môj kríž, preto ho viac nepovažujem za ťažký.

Miroslav Očenáš 8.12.2010
 
Database Error

Error establishing a database connection