autor
Jaroslav Máčovský
Bývalý policajt, teraz kňaz v Sološnici.
Bloguje od : 1.8.2011
Úroveň
4
Ranná modlitba v mojom živote
Hodnotenie čitateľov (1)
Nemám čas. Zabúdam. Nechce sa mi hneď vstať a potom sa musím ponáhľať.
Zvyknem hlavne deťom hovoriť takýto príklad, ale je poučný aj pre nás dospelých: Zajtra ráno keď vstaneš, nebudeš sa s nikým rozprávať až do 20.00 hod. večera. Ak sa ťa bude niekto na niečo pýtať zostaň ticho. Dobre. Dieťa chvíľu rozmýšľa a potom mi odpovie: to sa nedá, lebo mama si bude myslieť, že sa na ňu hnevám.
A čo Pán Ježiš, on si nemyslí nič o tebe, keď za ten celý deň od rána až do večera si na neho nespomenieš? Máte pravdu a usmieva sa. Hneď z rána sa nám mnohým nechce veľa rozprávať s nikým, ale aspoň pozdravíme a poprajeme dobré ráno a dobrý deň. Naraňajkujeme sa ak nám ráno chutí, poprípade vypijeme kávu, niektorí si zapália prvú rannú cigaretku a odídu za svojimi povinnosťami. Ak nemilujem Boha a nemám k nemu žiadny vzťah – zabúdam na neho a nepoviem mu ráno nič (nemodlím sa ). Vstupujem do toho nového dňa a idem si za svojimi vecami. Veriť verím, ale či aj milujem, to je otázne. Kompenzujem to tým, že sa popoludní alebo večer aspoň niečo pomodlím (či už vlastnými slovami, alebo niečo naučené). Niektorí dokážu iných nahovoriť na modlitbu, ale s osobnou modlitbou majú problém. Viem sa ukázať pred druhými s modlitbou na perách, no keď som sám, modlitbe nedávam veľký dôraz. Som rád, keď ma počúva niekto z ľudí a tvárim sa, že ma aj Pán Ježiš vtedy počúva, ale v istých momentoch samoty som tak sám a opustený – nudím sa.
Deň má 24 hodín a moja osobná modlitba v ňom môže trvať tak päť, desať min. A tak sa môžem spýtať chlapca, ktorý je práve zaľúbený, že či by mu stačilo päť – desať min. sa denne stretávať alebo rozprávať sa so svojím dievčaťom, aby ho dobre spoznal a mohol sa neskôr po dvoch rokoch a viac rozhodnúť vstúpiť s ňou do manželstva. Odpoveď: nie. Veď predsa ja chcem byť s ňou stále, aby som ju dobre spoznal. Ak to nemôže byť práve osobné stretávanie sa, tak tu máme predsa internet a mobilné služby. To je prejav lásky, sympatie.

Pamätajme, že žiadny človek nám nemôže dať to, čo nám môže dať Ježiš. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú alebo ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Pane hneď z rána ma napĺňaš svojou milosťou, tak hovorí žalmista. My potrebujeme jeho milosť už od rána. Ježiš je veľmi dobrý a pripravený nám poslúžiť. Veď on preto prišiel, aby slúžil. Aj dnes nám slúži. Chce, aby sme sa mali dobre a o to viac ho teší, keď hneď z rána ho s láskou oslovujeme a prosíme o požehnanie pre tento deň. Zajtrajší deň nám ešte nepatrí.
Modliť sa naučíme vtedy, keď sa začneme modliť. Príde aj osobná skúsenosť s Pánom Ježišom a náš vzťah, naše priateľstvo rapídne povyrastie. Skús to ráno krátkou modlitbou, vytrvaj a nájdeš poklad alebo veľmi cennú perlu. Potom budeš stále viac rozprávať o tomto poklade a o tejto perle. Tvoj život sa zmení na stálu modlitbu. Budeš ten istý, ale už to nebude to isté. Boh počúva naše modlitby. Bol človek, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil – nespravodlivo súdil a išlo mu len o seba, pohodlie a zábavu. Ale v jeden deň pomohol žene, ktorá ho otravovala so svojím problémom – v každom človeku sídli dobro. A Ježiš povedal, aby sme volali k Otcovi, ktorý je Svätý, On nás vždy vypočuje a zaraz nám pomôže. Amen.
Jaroslav Máčovský 9.8.2011
 
Database Error

Error establishing a database connection