autor
Miroslav Očenáš
Chcem urobiť kúsoček dobra na zemi. Niežeby som tým získal nejakú zásluhu u Boha, ale ten kúsok by tam už naveky mohol chýbať. To by bola škoda, tak prečo to riskovať :-)
Bloguje od : 6.12.2010
Úroveň
5
Moja nevera
Hodnotenie čitateľov (1)
Tento týždeň som sa stretol som svojím priateľom, kňazom a medzi rečou mi hovorí, že raz bol za ním o desiatej večer mladý chlapec, ktorý sa už piaty deň postil o chlebe a vode a veľa sa modlil. Na tom by nebolo nič zlé, keby ten chlapec nechcel ísť každý večer na spoveď, keďže vraj nedokáže odolať pokušeniam. Veľmi ma to zaujalo, lebo som začal rozmýšľať nad silou jeho modlitby. Vždy som mal pocit, že modlitba má len pozitívny účinok, ale teraz sa mi opäť raz potvrdilo, že nesprávnou modlitbou si môžeme život veľmi skomplikovať.

Mk 9,14-29 Tu Ježiš používa tvrdé slová pre učeníkov (nás), ktorým hovorí, keď sa na neho obrátili s otázkou, že nedokážu vyhnať z chlapca zlého ducha, inými slovami nedokážu vyhrať nad zlom, hriechom, diablom. „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť?“ Milujúci Boh mi povie, dokedy ma má ešte trpieť.

Čo je však ďalej zaujímavé, že reakcia Ježiša nebola taká, aká by bola moja ľudská. Napríklad skúšajte to dovtedy, kým sa vám to nepodarí a potom za mnou príď alebo už vás mám plné zuby, stále je to o tom istom, ja už neviem, že to neviete pochopiť... a pod.

No Ježiš, ktorý aj keď má dôvod byť sklamaný opäť pomáha premôcť zlo a ukazuje cestu pre mňa, že s ním to vždy zvládnem ľahko. Len je tu jedno "ak". Keď sa učeníci chceli trochu ospravedlniť, tak sa na neho obrátili s otázkou a prečo sme to nemohli urobiť my?! Jeho odpoveď je ohromujúca. „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou. Ježiš mal však jednu otázku a tú položil chlapcovmu otcovi. Veríš? Otec krásne odpovedá, áno pane verím, ale pomôž mojej nevere. Nasleduje Ježišova modlitba. „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ A bolo, chlapec bol uzdravený.

Ježiš mi hovorí, že všetko je možné tomu kto verí, zaujímavé, že nepovie kto sa modlí, postí atď. Tým nechcem samozrejme povedať, že modlitba a pôst je zbytočná. Práve naopak modlitba je cesta k viere, nie je to konečná zastávka, len prostriedok ako sa dostať ďalej, hlbšie a bližšie k Bohu. Nie je to môj nástroj na presadzovanie svojej vôle v živote, ale nástroj, aby som dokázal spoznať a prijať Božiu vôľu pre svoj život a aj to akceptovať.

Aká je moja modlitba a aká je viera, keď a za čo sa modlím? Náš mladý chlapec chcel pôstom a modlitbou docieliť, aby dievča, ktoré sa mu páči "zahorelo" veľkou láskou k nemu a zvolil takýto spôsob. Nespýtal sa jej, či by aj ona chcela jeho, iba chcel použiť takýto prostriedok. Je to určitý druh lásky no nie takej akú nám dáva Boh. Táto láska je egoistická, neberie do úvahy názor druhého. Prostriedok dobrý ale úmysel veľmi sebecký a zlý. Tu ťažko možno hovoriť o požehnaní a to vysvetľuje aj to chabé odolanie pokušeniu. Ťažko existuje modlitba, ktorá by nemala žiaden účinok. Nejde o to, či sú naše modlitby účinné, ale či ich účinok je pozitívny alebo negatívny. O tom rozhoduje moc, ktorá skrze nich pôsobí. Myslíte, že toto je od Ducha Svätého? Zhrnutie celého je slovo "manipulácia" a manipulácia nie je Božou vôľou. Niekedy môžeme byť v pokušení modliť sa za druhých zlým spôsobom. Jeden spôsob je obviňovanie resp. odsudzovanie. (keď sa modlím proti niekomu, že je taký a taký a ja som lepší...) a druhý je dominantný spôsob modlitby (kde si privilegujeme hovoriť ako Boh pôsobí a čo hlavne môj blížny má robiť....). V našej prirodzenosti je niečo čo chce ovládať druhých a vnútiť im našu vôľu.... najhoršie je, keď to ešte zaobalíme, že je to Božia vôľa.

Chcem všetkých aj seba povzbudiť k tomu, že Boh sa nenechá manipulovať ani mnou ani nikým, on má pre mňa úžasný plán naplnenia času na zemi a je len na mne, aby som to čím skôr pochopil a prijal to v srdci. Ak to spoznám a prijmem, môj život sa stane krásny a s Jeho pomocou premôžem všetky pokušenia. Znakom božej cesty bude vnútorný pokoj a víťazstvo nad hriechom. Nezabúdajme na to, že Ježiš povedal, že náš nebeský Otec vie, čo potrebujeme, skôr ako to vyslovíme. Keď sa modlíme, nesmieme sa modliť ani sebecky ani za to, aby sme nad niekým mohli dominovať, lebo vtedy nás Boh nevypočuje. Colník sa modlil "Bože zľutuj sa nado mnou hriešnym" Lk 18,13 a vieme, že Boh ho vypočul :-) rovnako ako aj Mojžiš keď sa modlil za svoju sestru Miriam povedal: "Bože uzdrav ju, prosím!" Niekedy je menej viac a čisté srdce najviac. Blahoslavení čistého srdca lebo oni uvidia Boha. Hurááááá

Na záver môžem iba povedať: Ježišu verím, ale pomôž mojej nevere.
Miroslav Očenáš 26.9.2011
 
Database Error

Error establishing a database connection