autor
Jaroslav Máčovský
Bývalý policajt, teraz kňaz v Sološnici.
Bloguje od : 1.8.2011
Úroveň
4
Znečistené prostredie
Existujú ryby, ktoré si navykli žiť aj v nečistých vodách riek a prežijú. A preto, že sa prispôsobili znečistenému prostrediu, už o ne nemajú záujem rybári ani ľudia na trhu.

Aj človek sa vie prispôsobiť podobnému životnému štýlu, nečisté začne pokladať za čisté. “Treba si užiť pokiaľ sme mladí a pekní.” Poznáme to. Ak sme nemali v tom období schopného veriaceho učiteľa a vodcu, tak v oblasti čistoty sme sa v puberte a následne po maturite poriadne zaprášili a čo je ešte horšie, navykli sme si na to. Na niektorých z nás sa nalepili aj hriešne zlozvyky.

Zvonku sme vyzerali pekne, ale vo vnútri sme boli plní všelijakej nečistoty.

Dnes, keď počujeme Jeho hlas: “dávame si pozor, aby nik z nás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ako to bolo v minulosti. Deň čo deň sa vzájomne povzbudzujme, kým trvá to “dnes,” aby nikoho z nás nezatvrdilo mámenie hriechu.”

Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý nám dáva aj svojho Svätého Ducha.


Čo urobím?! Poslúchnem Božie slovo alebo sa budem aj naďalej prispôsobovať nečistým vodám?

Nehanbime sa, že znovu potrebujeme niekoho, aby nás učil začiatočným prvkom Božích slov. Postupne znovu budeme prijímať pevný pokrm a vycvičíme si zmysly k rozlišovaniu dobra od zla. Hriešny zlozvyk je ako nadváha, obezita. Ľahko ju získame, no zhadzovať prebytočné kilá je oveľa ťažšie a vyžaduje si to prísnu sebadisciplínu. Je Božím darom mať dobrého duchovného vodcu v boji proti hriechu. Poslušnosť duchovnému vodcovi je základom úspechu. Je tiež veľmi dôležité nepodľahnúť znechuteniu, keď znovu upadneme. Navštívim duchovného vodcu, priznám sa a oľutujem toto zaváhanie a nalepenie k hriechu.  Vykonám si audienciu u Pána Ježiša pred Eucharistiou a s dôverou v Ježišovu moc a silu lásky si dávam pozor, aby som znovu nevhupol do toho istého hriechu. “V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.” Takto krásne nás k pokániu motivuje Ježiš  a zároveň nás chce upozorniť na pýchu, ktorá v konečnom dôsledku môže všetko pokaziť. Boh má zaľúbenie v skrúšenom a pokornom srdci. “Dnes, keď počujeme jeho hlas, nezatvrdzujme svoje srdcia.” Od Pána Ježiša máme veľké prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa  v Božej bázni.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Nechcem plávať v nečistých vodách a užívať si života v hriechu.  Skôr sa budem usilovať tú nečistú vodu vyčistiť a poukázať svojím životom na pravé hodnoty.
Jaroslav Máčovský 13.10.2011
 
Database Error

Error establishing a database connection