autor
Maťa Bučeková
Mám rada život, spoločnosť a kávu. :)
Bloguje od : 28.11.2011
Úroveň
5
Ani obraz ani zvuk?
Určite každý jeden z nás sme si zažili situácie, kde sme svojim blízkym vraveli: „Nepočujem Boha... V poslednom čase nemám žiadne slová, obrazy ... Mám pocit, že Boh koná v životoch iných ľudí, ale nie v mojom.“

Hej, je pravda, že niekedy, na krátky okamih nepočujeme Boha, a sme akoby hluchí a slepí. A niekedy sme až tak prehlušení inými obrazmi a zvukmi, že Jeho hlas akoby ani nevieme rozlíšiť.

Niekedy sme zase takí preplnení, že „Jeho slovo“ už nemá kde do nás stekať.

A niekedy to ide pomimo nás, lebo našu pamäť zamestnáva niečo úplne iné.

A niekedy zase tak „chrlíme“ slová a obrazy, že až.

Jednou vecou som si istá. Ak si spoznal Pána, a máš túžbu Ho nasledovať, dlho neostaneš na jednom mieste. Lebo Jeho plán je, aby sme sa viac a viac podobali na Neho. Nie je to úžasné? Boh nechce, aby sme kopírovali nejakých ľudí. Ty a ja – sme jedineční. Jedinečne stvorení, aby sme v sebe odzrkadľovali iba jedno – JEHO!

Len sa obzri za seba. Kde si bol, keď si spoznal Pána, a kde si teraz, po niekoľkých rokoch chodenia s Ním. Posunul si sa, i keď si si to až tak neuvedomoval. Naberal si skúsenosti, tvoj charakter i postoj sa menili.

A vieš čo? Neskončilo to! On nemá túžbu, aby si „tvrdol“ na jednom mieste niekoľko rokov. On chce, aby si sa posunul dopredu.

Niekedy naozaj nerozumieme tomu, ako Boh koná. Niekedy sme nespokojní s tým, ako On koná, lebo by sme chceli, aby konal hneď, lebo nás nebaví čakať.

Niekedy Boh s nami hrá akoby takú skrývačku, ktorou testuje, či Ho skutočne hľadáme, či je v našom srdci túžba po Ňom, či sme hladní po Jeho slove. Niekedy musíme vynaložiť nejaké to úsilie, aby sa pohli veci, niekedy to ide ľahšie. Ale viem aj to, že On je verný. Nedá nám skúšať nad naše sily. Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10,13)

Vieš, tvoj Boh vie, čo sa s tebou deje, čo je v tvojom srdci. Pred Ním naozaj nič neukryješ. Možno už dlhšie prežívaš púšť, kde nie je ani obraz ani zvuk. Možno si so sebou nespokojný, lebo si uvedomuješ, že ti niečo chýba...

Ale chcem ťa povzbudiť. Skús sa pozerať na Neho. Aj napriek tomu, čo si zažívaš, Mu skús dôverovať a nesnažiť si to vyriešiť sám.

A ešte jedna vec: skús Mu ďakovať aj za toto obdobie, v ktorom Ho nepočuješ a necítiš. A iba vierou príjmi pravdu, že je pri tebe, že sa zaujíma o tvoj život, že ťa bezpodmienečne miluje.
Maťa Bučeková 7.12.2011
 
Database Error

Error establishing a database connection