autor
Jaroslav Máčovský
Bývalý policajt, teraz kňaz v Sološnici.
Bloguje od : 1.8.2011
Úroveň
4
Bdejte… aby vás nenašiel spať

Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: “Bdejte!


Ako si sa vyspal? Celkom dobre. A ty? No, nie moc dobre, lebo večer musím ísť znovu spať.
Kedy sa vyspím tak, že by som už nemusel nikdy spať? To sa nedá.

Na začiatku Adventu sme počuli: Bdejte… aby vás nenašiel spať! Ak by som to mal zobrať doslovne, tak to by znamenalo, že by som mal byť stále hore, lebo čo keď príde Pán a ja budem spať.
Ale Pán Ježiš na to takto určite nemyslel. Veď aj on od únavy niekoľkokrát zaspal. On vie aký dôležitý je spánok pre život človeka. Na to vyhradil noc. Vtedy máme odpočívať a cez deň pracovať.
To “Bdejte” znamená, aby sme sa chránili hriechu.

Apoštol Pavol nám to vysvetľuje takto: “Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.”

To “Bdejte” znamená: obliecť si Krista a hľadať to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Nadovšetko majte lásku. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. A spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

Ak som unavený, kľudne si aj pospím. Ľahšie sa mi však zaspáva, keď som očistený od hriechov a srdce mi nič nevyčíta. Mojou takou osobnou skúsenosťou je aj to, že keď som bol v minulosti v stave ťažkého hriechu, tak sa mi ani veľmi nechcelo vstávať z postele. Telo akoby chcelo stále hlivieť a nič nerobiť. To je len taká moja osobná skúsenosť. A naopak, keď som v milosti posväcujúcej, tak hneď z rána som úplne iný, svieži a vďačný, že som si to včera večer nejak nepokazil. Mám sa dobre vtedy, keď som nezhrešil a nemusel sa hanbiť. „Teraz prepustíš Pane svojho služobníka“ v kompletóriu (modlitba pred spánkom) je vtedy na mieste. V stave hriechu síce môžem zaspať, ale nechcel by som tak zaspať naveky. Túžim robiť dobre a v priateľstve s Ježišom prežívať každý deň. Aj to je to jeho: “Bdejte!”

Zem je krásna. Príroda je krásna. Život je krásny. Všetko to chváli Pána. Ja, človek a ty, človek prihlásme sa u Pána, ktorý je väčší ako toto všetko. On má moc spasiť naše duše a vzkriesiť naše telá v posledný deň. Telesne spime keď treba, ale naša duša nech je vždy bdelá a poslušná Božím vnuknutiam. Amen.
Jaroslav Máčovský 12.12.2011
 
Database Error

Error establishing a database connection