autor
Maťa Bučeková
Mám rada život, spoločnosť a kávu. :)
Bloguje od : 28.11.2011
Úroveň
5
Náš Boh je Väčší!!!!!
Hodnotenie čitateľov (1)
V poslednom čase si neustále prehrávam iba jednu pieseň od Chrisa Tomlina... Our God. Náš Boh je väčší, On je silnejší... Pane si viac, než čo tento svet dáva.. rany nám liečiš, mocný a slávny náš Boh... náš Pán.

Náš Boh je silnejší! On nechce našu silu, On chce nás. On chce, aby sme Mu dôverovali, aby sme Ho vyvýšili v našich životoch, aby sme Ho pozvali do tých oblastí, v ktorých sa boríme sami, On chce, sme Ho nasledovali, aj keď niekedy nevidíme vôbec nič, On chce, aby sme Mu verili, že On môže ...

Pri svojich rozhovoroch s ľuďmi, často používam konkrétnu scénu z filmu - Vzoprieť sa obrom. Manželka, ktorá bola na toľkých neúspešných tehotenských vyšetreniach, mala jedno ráno nevoľnosť. Tak sa rozhodla, že pôjde na vyšetrenie, či náhodou nie je tehotná. Lenže, sestry v nemocnici zamenili jej testy a tak jej oznámili, že sa to znovu nepodarilo. A tu nasleduje postoj tejto ženy, ktorá tak túžobne očakávala, že bude tehotná, vyvýšením Boha v tej najťažšej skúške svojho života. "Pane budem ťa milovať, aj keď mi nedáš deti."

Uznala, že Boh je viac! Určite to nebolo pre ňu jednoduché, veď toľko sa s mužom snažili... modlili... Čo ešte mali spraviť? Myslím, že Boh ju viedol cez sklamanie do úplného odovzdania.  Povedať Bohu, že je viac, ako veci, ktoré chceme, že je viac, ako to čo nemáme.

Miluješ Boha, aj keď ti nedá to, po čom túžiš? Alebo si na Boha naštvaný, že to, čo si chcel, ti nedal a tak si sa pred Ním radšej zavrel?

Viete, ani mne Boh nedal veci, po ktorých som túžila. A tiež som si prešla hnevom a sklamaním, že On sa nezaujíma. Jeho nezaujíma môj život... lebo keby sa zaujímal, tak by v tom niečo urobil.  Aká naivita. Zabudla som ale na jednu dôležitú vec - že chce pre môj život len tie najlepšie veci. Nie druho-treťotriedne veci. Nie nepodstatné, nie nedôležité, nie také, v ktorých budem strácať čas. Lenže ja som videla, že tie veci, by boli pre môj život tie "najlepšie" ale nevedela som, či aj pre Boha. A často som bola konfrontovaná citátom z Písma: "Lebo moje myšlienky  nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán."

A tak, po čase som prišla na to, že chcem moje myšlienky a cesty zosúladiť s tými božími. Pýtaš sa ako? Musela som si zodpovedať otázku, či budem Boha naozaj milovať - aj keď mi nedá veci, po ktorých túžim. A postupne, ako som zo seba odokrývala  tie vrstvy... strachy... bezmocnosť... kontrolu... som zistila, že sú v mojom srdci modly, ktorým som sa niekoľko rokov klaňala, uctievala, živila.  A na jediné čo som sa vtedy zmohla bolo: "Bože sprav si TY príbytok v mojom srdci. Znovu ma uč dôvere, ktorú som stratila, znovu ma uč ti bezvýhradne veriť, že Ty vieš čo potrebujem, že Ty si ten najväčší v mojom živote.

Boh chce a bude konať v tvojom živote. Ale prosím - nebuď brzdou! Nehovor Mu ako to má spraviť. On vie ako! Je predsa Bohom! Nie je slaboch! Nie je tým, že by na teba zabudol! On má plán. A ten plán je dobrý!

Otázka na teba je: "Čo dovtedy spravíš?" Aký postoj zaujmeš? Budeš Mu hovoriť, ako to má urobiť - alebo to necháš na Ňom? Prijmeš Jeho plán, alebo si budeš napĺňať tie svoje plány? Vyvýšiš Ho úplne vo svojom živote, alebo budeš živiť klamstvo, že Boh sa nezaujíma? Budeš na strane víťaza, či na strane porazeného?

Vždy máš na výber. Niekedy je pre nás jednoduchšie si vybrať to, čo nám vyhovuje... ale má to jednu nevýhodu - nemusí to byť pre nás to najlepšie a tiež to môže byť iba chvíľkové.  Ak toto hovorilo ku tebe, vyvýš Boha! Pozvi Ho do vecí, ktoré si chcel, povedz Mu o svojich strachoch, povedz Mu o svojich plánoch. On to chce počuť! On chce zasiahnuť. Pre Neho to nie je problém. Lebo v Ňom je všetko potrebné pre tvoj život. A ten zvyšok NECHAJ NA ŇOM!

Tvoj Boh je silnejší! Dovoľ, nech táto pravda vsiakne do teba.

PS: tá žena nakoniec otehotnela... a Boh im daroval krásne deti. :)
Maťa Bučeková 20.2.2012
 
Database Error

Error establishing a database connection