autor
Rišo Vašečka
V prvom rade veriaci muž, kresťan žijúci s Bohom. Milujúci manžel a otec štyroch detí. Poslanec NR SR, je tiež vedúcim spoločenstva Nový Jeruzalem v Žiline. www.nj.sk
Bloguje od : 5.1.2011
Úroveň
4
Zmeňte zmýšľanie
Čo budeš robiť v pôste?
Nebudeš jesť mäso alebo sladkosti, postiť sa dvakrát do týždňa, nepozerať TV, dáš si pauzu od počítača, od internetu alebo aspoň od FB?
Ok, dobre. Aj v našej rodine hľadáme spôsob ako navonok vyjadriť naše vnútorné pokánie.

Keď som sa dnes ráno modlil v kaplnke a hľadal Pána, prvé slová, ktoré sa dotkli môjho srdca, boli: My však máme Kristovo zmýšľanie (1Kor 2,16). A to, čo mi cez ne Pán prehováral, bolo asi toto: To, čím sa učeník Ježiša Krista, duchovný človek, líši od iných, je práve jeho zmýšľanie. Teda Kristovo zmýšľanie.

Na Popolcovú stredu zaznejú slová „Kajajte sa!“ Sú to prvé Ježišove slová z Markovho evanjelia: Kajajte sa, čiňte pokánie, po grécky metanoite, teda zmeňte zmýšľanie. My máme zvyčajne tendenciu zmeniť správanie. Robiť tamto, nerobiť toto. Viac toho, menej tamtoho. Ježiš pozýva k zmene v zmýšľaní, k posunu v mentalite. To je niečo oveľa hlbšieho, oveľa náročnejšieho a zároveň oveľa trvalejšieho.

Študentom ponúkam takýto príklad:
Máte úlohu: Zabezpečte, aby sa predmet, ktorý vám dám do ruky, dotýkal bodu A a bodu B na lavici. Ich vzájomná vzdialenosť je 20 cm. Jeden predmet je gumička dĺžky 15 cm, druhý guľôčka plastelíny o priemere cca 5 cm. Kto to zvládne rýchlejšie? S gumičkou to zvládnete za 2 sekundy. Chytíte, natiahnete, priložíte. S plastelínou to potrvá dlhšie – musíte šúľať a primeriavať. Lenže ... teraz dajte ruky preč, pustite svoje predmety. Čo sa stane? Gumička sa vráti späť a už nespája bod A a B. Plastelína si tvar zachová.

Boh ťa pozýva k trvalej zmene. Nielen niečo prestať/začať robiť na 40 dní. Ale získať v určitej oblasti, v konkrétnej veci, jeho pohľad, jeho zmýšľanie. Zažiť posun.

Správanie je viditeľnejšie ako zmýšľanie. Mnoho kresťanov má morálne správanie, ale nemá Kristovo zmýšľanie. Zmýšľanie vyjde najavo napr. pri konfrontácii a utrpení: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc (Lk 2,34-35).

Či je niekto Kristov, sa ukáže vtedy, keď je pod tlakom, keď je vystavený „záťažovému testu“, keď ide do kopca. Tak ako Ježiš na kríži a Mária pod krížom. Vtedy sa ukáže naša telesnosť, naše len ľudské, pozemské zmýšľanie. Ako povedal Ježiš Petrovi pri predpovedi utrpenia: Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské (Mt 16,23).

To je ale dobré. Neospravedlňuj sa vtedy, lebo Boh ťa neobviňuje. Duch ťa usvedčuje, aby si mohol urobiť skutočné pokánie. Inak to nejde. Toto je cesta.

Ďalším veľmi účinným spôsobom na zmenu myslenia je čítanie Písma s vierou: Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať (Hebr 4,12).

Pri čítaní Písma prichádza ku konfrontácii nášho myslenia s Božím. Našou prirodzenou snahou je si vysvetľovať Písmo tak, aby sedelo do nášho konceptu myslenia. Prípadne označiť pasáže, ktoré nás príliš konfrontujú, za nezrozumiteľné. Zriekni sa týchto postojov! Dovoľ Božiemu Slovu, aby preniklo až po oddelenie duše od ducha a rozsúdilo tvoje myšlienky a úmysly srdca. Neboj sa byť obnažený pred Bohom!

V poslednej dobe som vnímal Božiu túžbu spôsobiť posun v našom myslení v rôznych oblastiach nášho života. Ja osobne napr. v chápaní Božieho plánu s manželstvom alebo v úlohe kresťanov v politike.

Boh koná svoje dielo. Pridaj sa k nemu a dovoľ mu konať v tebe a cez teba. Pôstne obdobie je skvelá príležitosť zmeniť zmýšľanie.

www.nj.sk
Rišo Vašečka 21.2.2012
 
Database Error

Error establishing a database connection