autor
Jaroslav Máčovský
Bývalý policajt, teraz kňaz v Sološnici.
Bloguje od : 1.8.2011
Úroveň
4
Manželka a jej kríž?
V jednej farnosti mávali na Veľký piatok procesiu a kňaz svojim farníkom deň predtým prikázal, aby si každý na zajtra pripravil kríž, priniesol ho do kostola a počas procesie ho budú niesť pred sebou.
Každý si mal priniesť kríž a už sa mala začať procesia. Kňaz si jedným okom všímal ľudí a zbadal, že istá žena kríž v ruke nemá. Všetci ostatní kríž mali a tak si začal domýšľať, že niektoré ženy jednoducho nedokážu poslúchať a robia si všetko podľa seba. Čo už, hovoril si.
Procesia sa začala a kňaz povedal: Zdvihnime svoje kríže a v tej chvíli ona začala zdvíhať svojho manžela (aspoň sa snažila ho zdvihnúť). Prekvapený kňaz jej hovorí: Ja som povedal, aby ste zdvihli svoje kríže! A ona držiac manžela v rukách mu odpovedala: Otče, posledných 18 rokov je toto môj kríž; on je mojím krížom.

A to je niekedy problém! Manželia a manželky bývajú niekedy krížom, ale nemali by sa stať krížom. Mali by sa navzájom podporovať. Mali by sa navzájom milovať a byť dobrým príkladom pre svoje okolie, mládež, deti a spoločnosť. Pretože manželstvo je základnou bunkou v spoločnosti. A rodina je základnou štruktúrou v Cirkvi. Z manželstiev, z rodín vychádzajú rôzne typy osobností.
Rodina je veľmi dôležitá. A uzavretie sviatostného manželstva je sviatkom neba, lebo Boh je autorom manželstva. A v jeho prítomnosti sa muž a žena stávajú jedným telom.
Je smutné, keď sa v rodine vyostrí situácia až do takej miery, že jeden druhému sa stanú „krížom“. A dookola to isté. Jeden obviňuje druhého a všetci chcú mať zelenú. Ak by na našich cestách, na svetelných križovatkách v jednom okamihu začala všade svietiť len zelená, vieme si domyslieť tie hrozné dôsledky, ktoré by vznikli. V živote potrebujeme mať aj červenú, upokoriť sa a dať za pravdu svojmu manželovi či manželke a pod. Vyžaduje si to múdrosť srdca a pomoc Ducha Svätého.
Kto je pokorný, ten však aj najviac trpí. Daj nám Pane silu, aby láska v nás nebola slabšia ako bolesť, ktorá na nás dopadá. Pane Ježišu bol si vyzdvihnutý na dreve kríža, požehnaj manželstvá v našich farnostiach a posilni ich manželskú lásku svojou milosťou. Ak ich vzťah niekde škrípe, pomôž im túto krízu prekonať a utvrď ich v poznaní, že ich manželské spolužitie je pre nich tá najľahšia cesta do neba. Prosím za nich, aby to pochopili. Nech si nezvolia ťažšiu cestu, ale nech nájdu v sebe tú pôvodnú lásku, ktorá ich zblížila a vyvrcholila v deň ich krásneho sobáša. Amen.
Jaroslav Máčovský 20.6.2012
 
Database Error

Error establishing a database connection