autor
Eva Hrešková
Bloguje od : 29.12.2010
Úroveň
5
Nemilovanú nazvem milovanou
Hodnotenie čitateľov (2)
Keď som minulý rok odišla z projektu Godzone, mnohí sa ma pýtali, prečo. Bolo toho viac, ale jedným z hlavných dôvodov bolo to, že som v tom čase prežila veľmi silnú skúsenosť Božej otcovskej lásky. Na týždňovom seminári Father´s heart nám slúžil tím ľudí, ktorí sa za nás modlili úplne inak, ako som dovtedy poznala. Keď sa modlili, plakali s nami, smiali sa, usmievali, držali nás v objatí a hovorili priamo do srdca. Ako nás Boh miluje, akí sme mu vzácni, ako ho bolí naša bolesť a ako chce liečiť naše zranenia. Na konci seminára by ste neboli niektorých účastníkov spoznali. Tak mocne Boh konal v ich srdciach. Aj v mojom. Boh nielen odkrýval rany z minulosti, On ich aj reálne uzdravoval. Po takomto silnom zážitku mi prišlo celé moje pôsobenie v Godzone ako slabý čajový odvar oproti tomu, čo Boh môže naozaj dať ľuďom. Viem, že evanjelizácia je dôležitá, potrebná, že projekt Godzone má sprostredkovať predovšetkým prvý impulz, Boží dotyk, prebudiť hlad. Ale mne to zrazu nestačilo.

Po príchode do Bratislavy viacerí očakávali, že sa automaticky zaradím do chválového tímu dómskeho spoločenstva. No mňa to ťahalo inam. Pridala som sa k modlitebníkom. Počas roka sme viackrát slúžili na Strede, modlili sme sa za tých, ktorí prišli so svojimi problémami, so svojimi bolesťami. Raz prišla za nami jedna mladá žena. Pôsobila mimoriadne vyrovnane, jemne sa usmievala a na otázku, za čo by potrebovala modlitbu, povedala, nech sa modlíme tak, ako nám Pán ukáže. Položili sme na ňu ruky a chvíľu sa modlili. Zrazu mi v hlave veľmi zreteľne zaznelo: "Toto je moja milovaná." Pozrela som sa na tú ženu a nezdala sa mi ničím zvláštna. Neplakala, stála tam a veci, čo sme jej hovorili, akoby s ňou nič nerobili. Ale povedala som jej to. Znovu žiadna reakcia. Nedalo mi to a keď už odchádzala, ešte som ju chytila za ruku a povedala jej: "Vieš, Boh ťa nemiluje len preto, že miluje všetkých. On miluje konkrétne teba." Asi vám to neznie veľmi duchaplne, ale nevedela som inak vyjadriť naliehavosť, ktorú som cítila v tom, čo mi Boh o nej povedal. Odišla.

O niekoľko mesiacov neskôr organizovalo dómske spoločenstvo zážitkovú evanjelizáciu Active Garden v Medickej záhrade v Bratislave. V rámci mojich časových možností som sa dala k dispozícii do živej knižnice. Záujemcovia si ma mohli na pol hodiny vypožičať a ja som im rozprávala svoj príbeh. Neviem, koľkýkrát som ho rozprávala, keď mi zrazu moja "čitateľka" hovorí: "Ty si na to asi nepamätáš, ale pred letom si sa za mňa modlila na Strede. Ešte s jednou tmavovláskou. Vtedy ste mi povedali veci, ktoré som veľmi potrebovala počuť." Ďalej hovorila o tom, že za celý svoj život strávila so svojím otcom spolu asi pol hodinu. Stretla sa s ním bez toho, aby o tom vedela jej matka. "V ten deň, v stredu ráno som sa zobudila so silným pocitom, že som nemilovaná." Veľa lásky nezažila. A tú otcovskú vôbec. Večer prišla na Stredu s tým istým pocitom. Všetko som mala zrazu jasne pred očami. Tú situáciu, ten hlas v mojej hlave, tú naliehavosť Božieho otcovského srdca. "Z toho, čo ste mi tam povedali, som žila celé leto. Krátko na to som odišla do zahraničia a len dnes ráno som sa vrátila na Slovensko. Keď som si vyberala knihu, tak nejak som cítila, že to budeš ty."

Boh jej to tak veľmi chcel povedať. Nech ti svet a tvoje okolnosti čokoľvek tlačia do hlavy, nie si sám, nie si opustená. Lebo tvoj Otec ani na chvíľu neprestáva bdieť nad tebou a bojovať o tvoje srdce. V tom hluku to často nepočujeme, no Boh volá na nás, na mňa, na teba: Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná. On nám chce dať novú perspektívu, nový pohľad na to, kto sme. "Ako aj u Ozeáša hovorí: "Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou." Rim 9, 25

A On ťa nemiluje len preto, lebo miluje všetkých. Miluje konkrétne teba. :)
Eva Hrešková 26.10.2012
 
Database Error

Error establishing a database connection