autor
Jaroslav Máčovský
Bývalý policajt, teraz kňaz v Sološnici.
Bloguje od : 1.8.2011
Úroveň
4
Nezamýšľam sa nad vierou. Veď sa mám vcelku dobre.
A tak pri stretnutiach sa s kamarátmi, spolužiakmi, s kolegami v práci a s inými známymi a menej známymi ľuďmi nemám dôvod s nimi komunikovať o viere. Viera mi až tak nechýba. Sú iné dôležitejšie veci, ako toto. Som mladý a viera je viac menej pre starších a pokročilých vekom.

Stotožňuješ sa s takýmto názorom?

Keď v živote človeka ide všetko dobre, tak nám viera až tak nechýba. Nevadí nám, že ju nemáme. Koľkí mladí ľudia, mladí rodičia žijú svoj život bez viery. Mohli by sa dozvedieť niečo viac a prijať dar viery. Sami však nateraz nemajú veľkú túžbu mať vieru alebo si ju aspoň udržať. Vyhovuje im to tak, ako to je. Niektorí ľudia potrebu viery začnú chápať až vtedy, keď príde nejaká kríza do ich života. Hovorím aspoň niektorí, lebo sa nájdu aj takí, ktorými jednoducho nič nepohne. Tvrdosť srdca ich nepustí k prijatiu viery a to už je potom veľmi smutné.

Pre každého človeka na zemi nie je nič výhodnejšie, ako mať vieru.

Buďme vďační za nádej a za vieru. Trvalé víťazstvo a úspech prichádza do nášho života v Ježišovi Kristovi. V jeho daroch a v jeho milosti. Bez neho nemôžeme nič urobiť. Hovorme o ňom ľuďom. Pre mnohých počúvajúcich, či už priateľov alebo známych, môže byť viera v Krista nepochopiteľnou záležitosťou, ale dúfajme, že to tak nebude stále a milosť pomáhajúca im pomôže otvoriť srdcia pre vieru. Nebojme sa prosiť Krista aj o zázrak, o uzdravenie. Stotník prišiel za Ježišom s prosbou za uzdravenie svojho sluhu. Ježiš to pre neho urobil. Máme si myslieť, že sme na tom horšie ako ten stotník? Možno, že aj sme, ale Ježiš aj pre nás má moc uzdraviť nás z rôznych chorôb, či neduhov. Ježiš má srdce pastiera a nie filozofa. Ochotne si každého jedného z nás vypočuje a pomôže nám.

Modlime sa za dar viery. Prosme o dar viery pre konkrétnych ľudí z rodiny (manžela, manželku, syna, dcéru…), pre priateľov, známych, susedov, spolubývajúcich na internátoch a pod. Lebo keď uveria, tak viera príde do ich života, ako taký balíček. Chceli by sme, aby boli uzdravení z rozličných chorôb, neduhov, ale neprosíme pre nich o dar viery. Keď príde viera do ich života, tak prídu i ďalšie dobré veci.

Môže sa totiž stať, že niekto Vás prosí o modlitbu napr. za uzdravenie syna. Vy sa za neho modlíte a časom zistíte, že ten syn žije so svojou priateľkou už viac ako jeden rok v jednej domácnosti a pritom nie sú ešte zosobášení. A keď sa spýtate, že či chodí do kostola, tak dostanete odpoveď: „Nehovorte mi teraz o kostole.“ Najprv treba prosiť o dar viery pre toho syna. Viera mu pomôže odstrániť chyby zo svojho života a dať si nemanželské spolužitie do poriadku. Nechajme sa viesť vierou v Krista. Robme to, čo sa Kristovi páči a nerobme to, čo ani on sám nerobil. Denne Vás ľudia môžu prosiť o modlitby na rozličné úmysly a za konkrétnych ľudí. Niekedy však tí, za ktorých Vás prosia o modlitbu nemajú žiadnu vieru. Prosme najprv za dar viery pre tých konkrétnych ľudí. Prosme i my sami Pána Ježiša, aby nám dal väčšiu vieru. Toľko rokov je Ježiš s nami a ešte stále sme maloverní. Ako by sme už mnohé veci ohľadom viery a moci Ježiša Krista prestali brať vážne. Vlastne dôležité veci berieme na ľahkú váhu a to čo je menej dôležité, tomu žijeme. Dôverujme Kristovi a berme vážne jeho slová. On nám dáva vieru a má moc uzdraviť naše nestále srdcia. V jeho moci je uzdraviť nás z každej choroby tela.

Nestotožňuješ sa s tým názorom na začiatku článku? Dobre robíš. Keď už od dnes budeš do viery investovať a pritom si ešte mladý, zdravý a máš aj dostatok financií, viera Ťa môže zachrániť alebo udržať, keď budeš čeliť krízam a ťažkostiam. Je výhodné mať vieru. Ak to tak chápeš, ďakuj Bohu. A hovor ostatným, že aké je to krásne mať vieru, mať Ježiša. Ježiša, ktorý bol zabitý, ale tretieho dňa vstal zmŕtvych. Zvestuj jeho smrť a vyznávaj jeho zmŕtvychvstanie pred ľuďmi. On žije a dáva sa mi za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. Kto má uši, nech počúva. Amen.
Jaroslav Máčovský 31.10.2012
 
Database Error

Error establishing a database connection