autor
Jaroslav Máčovský
Bývalý policajt, teraz kňaz v Sološnici.
Bloguje od : 1.8.2011
Úroveň
4
Tri veci sú potrebné.

Tri veci musíš sebe aj druhým želať: zdravie, priateľov a radosť.
Tri veci musíš ovládať: svoju povahu, svoj jazyk a svoje správanie.
Tri veci musíš zdokonaľovať: odvahu, dobrotu a lásku k blížnemu.
Tri veci musíš dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžia.
Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti a nevďačnosti.
Tri veci musíš obdivovať: krásu prírody, deti a starých ľudí.

Tieto myšlienky z textu “Tri veci” sa mi prvýkrát dostali do rúk ešte v seminári. K novému roku nám ich podaroval otec špirituál. Dostali sme ich od neho aj s napísaným prianím a s požehnaním na začiatku nového roka. A od tej chvíli si ich uchovávam na papieri, ale nielen tam. Túžim, aby mi myseľ fungovala podľa týchto krásnych myšlienok, následne ich srdce prijímalo a reálne sa to ukazovalo aj v mojom praktickom živote. Och Pane, pomáhaj mi svojou milosťou. Och Pane, všetkým nám pomáhaj svojou milosťou. Bez Tvojej pomoci a zvláštnych milostí nedokážeme ani dobré myšlienky, či úmysly dať do reálnej podoby v našich životoch.

Prežívame čas milostí v Roku viery. Vieme však, že naša viera v Boha bude činná skrze lásku len vtedy, keď budeme otvorení pôsobeniu Božej milosti. Bez lásky by náš život nemal zmysel. Aj tieto napísané slová “Tri veci” sú vlastne o láske. Je ťažké ich praktizovať z prinútenia alebo len z vypočítavosti. Len láska dáva našim skutkom hodnotu. Usilujme sa byť dokonalí v láske. Túžme po tomto dare milosti.

“A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy; on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.” (1Pt 5, 10 – 11)

Jaroslav Máčovský 18.2.2013
 
Database Error

Error establishing a database connection