Nájdete nás na adrese / poštová adresa:

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina,
Čajakova 28,
831 01 Bratislava 37

Telefón:  02 - 555 71 397
E-mail:   infocentrum@martindom.sk

Fakturačné údaje:

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina,
Kapitulská 9,
811 01 Bratislava

IČO 360 66 834
DIČ 202 153 3162


Milí naši priatelia a sympatizanti. Naša činnosť je z väčšej časti hradená darmi
. Veľmi si ceníme akúkoľvek vašu podporu: modlitebnú, fyzickú, finančnú, či inú. Dovoľujeme si vás preto aj touto cestou požiadať o váš príspevok pre našu činnosť.

Bankové spojenie

Názov účtu: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Číslo účtu:
SK57 1100 0000 0026 6147 5002 (Tatra Banka)

Príspevky na časopis
NAHLAS posielajte na účet číslo SK12 1100 0000 0026 6147 5133
(Tatra Banka).


Newsletter pre priateľov

Zapíšte sa pre odoberanie našich Noviniek e-mailom

 

 
Spoločenstvo v obrazoch
Tipy VER.sk
9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

6.00 €
5.58 €

Stretnutie vedúcich
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
autor
...chcem ísť naplno v tom o čom snívam, čo túžim vidieť, čo chcem zažiť, kým sa chcem stať!
 
autor
Moja kamoška sa sťažuje, že vždy keď začne rad za radom odriekať „Zdravas“ tak sa jej automaticky zíva a tak sa jej ..
 
 
Tipy VER.sk