Nájdete nás na NOVEJ adrese / NOVÁ poštová adresa:

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17
831 04 Bratislava 3

Telefón:  02 - 555 71 397
E-mail:   infocentrum@martindom.sk

Fakturačné údaje:

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Kapitulská 9
811 01 Bratislava

IČO 360 66 834
DIČ 202 153 3162

Podrobný popis cesty k nám na Rožňavskú 17 nájdete po kliknutí na túto mapku:


Milí naši priatelia a sympatizanti. Naša činnosť je z väčšej časti hradená darmi
. Veľmi si ceníme akúkoľvek vašu podporu: modlitebnú, fyzickú, finančnú, či inú. Dovoľujeme si vás preto aj touto cestou požiadať o váš príspevok pre našu činnosť.

Bankové spojenie

Názov účtu: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Číslo účtu:
SK57 1100 0000 0026 6147 5002 (Tatra Banka)

Príspevky na časopis
NAHLAS posielajte na účet číslo SK12 1100 0000 0026 6147 5133
(Tatra Banka).


Newsletter pre priateľov

Zapíšte sa pre odoberanie našich Noviniek e-mailom

 

 
Spoločenstvo v obrazoch
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

Deň rodiny
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk