Evanjelizácia

Jedným zo spôsobov, ktorým chceme v našom Spoločenstve napĺňať jeho poslanie, je aj evanjelizácia. Podstatou evanjelizácie je ohlasovanie evanjelia a pozývanie ľudí do živého a osobného vzťahu s Bohom. V našom Spoločenstve sa snažíme hľadať a realizovať rôzne spôsoby evanjelizácie, aby sme sa s posolstvom evanjelia mohli priblížiť čo najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí Boha nepoznajú alebo s Ním nemajú osobný vzťah. Počas fungovania nášho spoločenstva sme zrealizovali množstvo rôznych evanjelizačných výjazdov, kampaní, stretnutí a akcií, na ktorých sme sa prihovárali tisíckam ľudí prostredníctvom osobných svedectiev, vyučovaní, zážitkových aktivít, hudobného programu a pod.


Kampaň pre Ježiša

Myšlienka projektu „Kampaň pre Ježiša“ vznikla ešte v začiatkoch fungovania nášho Spoločenstva. Počas viac ako desiatich ročníkov kampaní sme mohli s evanjeliom prísť k tisíckam ľudí na celom Slovensku. Absolvovali sme kampane vo veľkých mestách, ale aj v malých dedinkách, kde sme ľuďom svedčili o živom Bohu a pozývali ich do osobného vzťahu s Ním.
Tu si môžete pozrieť krátky dokument: Zo zákulisia kampane


Evanjelizačné výjazdy

Evanjelizačné výjazdy sú o dosť menším formátom evanjelizácie ako kampane. Sú jednoduchšie na prípravu aj samotnú realizáciu, avšak ich myšlienka je rovnaká – ohlasovať evanjelium, svedčiť o Bohu, pozývať do vzťahu s Ním. S tímom našich ľudí prídeme radi všade tam, kde nás pozve miestne spoločenstvo, či kňaz. Evanjelizačný program sa snažíme čo najviac zladiť s návrhmi a podmienkami pozývateľov. Počas posledných dvoch rokov sme navštívili viacero miest (farností, spoločenstiev, stretnutí) s naším evanjelizačným programom a boli sme svedkami toho, ako sa Boh dotýkal životov ľudí.
Správy o našich výjazdoch môžete sledovať na hlavnej stránke v sekcii Novinky / News.
Ak by ste vo vašej farnosti, spoločenstve, meste, dedine chceli zorganizovať evenjelizačné podujatie, radi vám s tým pomôžeme a prídeme vám poslúžiť najlepšie, ako budeme vedieť. Stačí sa ozvať na infocentrum@martindom.sk.


Evanjelizácia v Bratislave

V našej službe nezabúdame ani na naše domovské mesto – Bratislavu. Aj tu sa snažíme byť aktívni – nielen v budovaní spoločenstva, ale aj v ohlasovaní. Bratislava je špecifickým miestom na evanjelizáciu, preto sme sa snažili hľadať spôsoby, ako sa priblížiť ľuďom a môcť im hovoriť o živom Bohu. Tými spôsobmi za posledné roky bola tzv. zážitková evanjelizácia – evanjelizácia pomocou zážitku, ktorý je napojený na myšlienku evanjelia a dáva možnosť premostenia do svedectva a ohlasovania. Takými projektami sú napríklad:

Active Garden
Tento projekt zážitkovej evanjelizácie sme začali robiť v roku 2011, keď sme v Bratislavskej Medickej Záhrade pripravili pre návštevníkov interaktívny zážitkový program, pomocou ktorého sme sa snažili jednoducho, zrozumiteľne a zaujímavo komunikovať, že Božie hodnoty a vzťah s Ním sú pre každého z nás bez ohľadu na situáciu, v akej sa nachádzame. Active Garden je viacdňové podujatie naplnené zábavnými zážitkovými aktivitami a zaujímavým umeleckým či športovým programom. Netradičné stánky s občerstvením, pútavo naaranžované prostredie, pohodová atmosféra, príjemná hudba a talentovaní animátori denne prilákajú stovky ľudí - najmä mladých dospelých a mladé rodiny s deťmi. Rozmanitý program je zameraný na  osobný a duchovný rozvoj v zmysle morálnych a kresťanských hodnôt. Tri ročníky Active Garden (2011, 2012 a 2013) sa konali začiatkom septembra v Medickej záhrade v Bratislave.
Foto a videodokumentáciu z podujatia si môžete pozrieť tu:
Active Garden 
Active Garden - FB 

Aupark - Zóna vianočného oddychu
Ďalšou z foriem zážitkovej evanjelizácie v Bratislave bolo aj podujatie „Zóna vianočného pokoja“, ktoré sme organizovali v nákupnom centre Aupark v adventnom čase v roku 2011. Chceli sme sa priblížiť k ľuďom náhliacim sa za vianočnými nákupmi a dať im zažiť podstatu blížiacich sa sviatkov, prostredníctvom osobných príbehov, ale aj skrze možnosť odpočinúť si v zóne pokoja a prijatia. Pre deti sme mali pripravené praktické workshopy, kde si mohli vyrobiť vlastný Betlehem, či vianočnú pohľadnicu. Ľudí sme v zóne pokoja vítali vianočnými oblátkami s medom a vianočnými pohľadnicami s posolstvom Vianoc.
Viac informácií o akcii nájdete tu.

Svetlo v tmách
Posledné dva roky (2013 a 2014) sme adventný čas spojili s evanjelizáciou v centre Bratislavy prostredníctvom podujatia Svetlo v tmách. Tentoraz nešlo o zážitkovú evanjelizáciu, skôr o pozvanie ľudí k osobnému stretnutiu s Kristom v eucharistii v jezuitskom kostole hneď veľa Hlavného námestia, kde prebiehali vianočné trhy. Vnútri kostola bol pre ľudí pripravený čas v tichu a rozjímaní pred eucharistiou v hudobnom sprievode chválového tímu. Pri pozývaní ľudí do kostola však mal náš tím príležitosť rozprávať osobné svedectvo života s Kristom, a tak ich voviesť do hlbšieho zamyslenia sa nad podstatou vianočných sviatkov. Počas oboch ročníkov tejto akcie sme mali možnosť nielen osloviť a pozvať stovky ľudí na naše podujatie, ale tiež vidieť ich premenu, ktorú spôsobilo stretnutie s Kristom.

Milujem svoje mesto
V roku 2014 sme sa so Spoločenstvom v rámci platformy Kresťania v meste (KVM) zapojili do evanjelizačného podujatia s názvom Milujem svoje mesto. V rámci tejto kampane sa spojili stovky dobrovoľníkov z členských spoločenstiev KVM a spolu s európskymi partnerskými spoločenstvami zrealizovali v rôznych častiach mesta verejnoprospešné činnosti, aktivity zamerané na pomoc núdznym, ako aj pestrý kultúrny, športový a duchovný program. Kampaň vyvrcholila v nedeľu spoločným festivalom v areáli jazera Kuchajda, kde naše Spoločenstvo malo otvorený stánok so živou knižnicou (známa z podujatí Active Garden).
Viac detailov o podujatí Milujem svoje mesto.

Kapitulské dvory
Podujatie Kapitulské dvory bolo podujatím, do ktorého sme boli pozvaní a ako Spoločenstvo sme sa tejto príležitosti chytili a dali sme tejto akcii aj evanjelizačný nádych. V nádvorí fary pri Dóme sv. Martina sme mali stánok s občerstvením a živou knižnicou. Ľudia z nášho Spoločenstva pripravili pre okoloidúcich koláčiky, kávu a iné dobroty. Okrem toho sme tým, ktorí mali o to záujem rozprávali v rámci živej knižnice príbehy z nášho osobného života. Stretli sme veľa ľudí, ktorým sme mohli hovoriť o Ježišovi. Viaceré stretnutia sa skončili modlitbou a ľudia boli dotknutí Pánom. Mnohí z nich možno prvý krát v živote počuli, že kresťanstvo je vo svojej podstate o vzťahu lásky s Bohom, ktorý nás veľmi miluje.
Pozrite si report z akcie.

 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie