Chvály Hont - Dudince

Na prvého apríla, no bez akéhokoľvek žartovania, sme sa s chválovým a technickým tímom vybrali opäť do Dudiniec k našim priateľom zo Spoločenstva SION. Už druhýkrát za sebou sme boli poslúžiť chválami a svedectvom prevažne mladým ľuďom. Slovo mal tentoraz poslanec europarlamentu Braňo Škripek a hovoril o tom, že sme ako nádoby, ktoré chce Boh naplniť dobrými vecami a najmä svojou láskou. Počas chvál sme pozývali ľudí do modlitby a prehlasovania Božieho slova nad ich životmi. S chválovým a technickým tímom sme mali tiež veľmi fajn čas cesty, kedy sme sa mohli viac spoznať a aj takýmto spôsobom zažívať spoločenstvo.

Ďakujeme organizátorom za dôveru a pozvanie a žehnáme, nech klíči to dobré, čo Boh aj skrze nás zasial.

za chválový tím
Maťa

Dudince

 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
autor
...chcem ísť naplno v tom o čom snívam, čo túžim vidieť, čo chcem zažiť, kým sa chcem stať!
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Čajakova 28, 831 01 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie