Víkendovka KZKUP

Počas víkendu 12. - 14. 5. 2017 sa v priestoroch Informačného centra nášho Spoločenstva konala víkendovka pre účastníkov formačného kurzu KzkUp.

Miško Steiner, Sonička Jančíková a Lenka Jamborová viedli kurz, ktorý bol zameraný na prehĺbenie vzťahu s Bohom Otcom, Ježišom a Duchom Svätým, vnútorné uzdravenie a upevnenie identity Božieho dieťaťa.

Prednášky boli zamerané na témy: Boží koncept rodiny, odpustenie, pokánie a ďalšie. Súčasťou programu bol aj čas vyhradený na individuálne modlitby za účastníkov, na oddych či spoločnú svätú omšu. Celej víkendovky sa zúčastnilo 22 účastníkov kurzu KzkUp a vystriedalo sa na nej spolu 15 služobníkov Spoločenstva. Zo spoločných rozhovorov a taktiež počas toho, ako sa zdieľali svedectvá o tom, čo prežili a prežívajú, bolo počuť, že mnohí z účastníkov boli dotknutí Božou láskou a mohli tak vstúpiť do hlbšieho a nového rozmeru vzťahu s Bohom.

Sme veľmi vďační Pánovi, že môžeme vidieť túto premenu životov a tešiť sa z toho, že on je dobrý Boh.

Lenka Jamborová


 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie