Aj naše spoločenstvo na kolokviu o nových komunitách v Katolíckej cirkvi

V priestoroch seminára v Badíne sa 10. 5. 2017 uskutočnilo kolokvium pod názvom "Nové komunity v Katolíckej cirkvi: Nad dokumentom Iuvenescit Ecclesia", zorganizované Generálnym sekretariátom Konferencie biskupov Slovenska. Impulzom pre vznik podujatia bol list Kongregácie pre náuku viery, zaslaný v roku 2016 biskupom Katolíckej cirkvi - o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi. Vyše 60 účastníkov, vrátane siedmich biskupov, diskutovalo o aktuálnej situácii v oblasti nových spoločenstiev a hnutí rozvíjajúcich na Slovensku.

"Je prirodzené a ľudské, že v istých situáciách vznikajú aj napätia, že prichádzajú otázky, ktoré treba riešiť," povedal na úvod kolokvia žilinský biskup Tomáš Galis, predseda rady KBS pre mládež a univerzity. "Aj preto sa dnes stretávame. Nielen kvôli tomu, aby sme si pohovorili o zaujímavých dokumentoch a teologických vyjadreniach, ale najmä preto, čo z nich pre nás konkrétne vyplýva: potreba vzájomného načúvania, otvoreného vyjadrenia problémov, pripomenutia a ujasnenia spoločných zásad, na základe ktorých možno lepšie spolupracovať. Sme nositeľmi rôznych darov, za ktoré treba byť úprimne vďační. A je našou úlohou čo najlepšie, vo vzájomnej harmónii, ich sprostredkovať svetu," zdôraznil biskup Galis.

V úvode dopoludňajšieho bloku Ondrej Chrvala predstavil dokumenty Katolíckej cirkvi o nových komunitách a následne Anton Ziolkovský hovoril o základných charakteristikách premeny kultúry v 20. storočí. V druhej časti nasledoval príspevok Juraja Ďurneka na tému nová evanjelizácia a po ňom prezentácia Jána Buca o nových komunitách na Slovensku po roku 1989.

Popoludňajší blok obsahoval predstavenie štyroch príkladov existujúcich evanjelizačných projektov, rozvíjaných rôznymi typmi spoločenstiev. Mário Tomášik predstavil Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina v Bratislave, Július Slovák a Dominik Markoš spoločenstvo vo farnosti Sliač. Eduard Filo hovoril o združení spoločenstiev Považie a Jozef Mihok o spoločenstve Šekinah v Banskej Bystrici-Radvani.

Po diskusnej časti záverečné príhovory predniesli Richard Vašečka, vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem, a arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Kolokvium vyvrcholilo slávením svätej omše.

Prevzaté z TK KBS, krátené, titulok red.
Foto: Martin Mičko


 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
autor
...chcem ísť naplno v tom o čom snívam, čo túžim vidieť, čo chcem zažiť, kým sa chcem stať!
 
autor
Moja kamoška sa sťažuje, že vždy keď začne rad za radom odriekať „Zdravas“ tak sa jej automaticky zíva a tak sa jej ..
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
4.39 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Čajakova 28, 831 01 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie