Rečníci

 

Marián Kolník

Má bohaté skúsenosti v nadnárodnom korporátnom biznise, pracoval na rôznych projektoch v Paríži, Moskve, Londýne, Kyjeve či vo Viedni. Najdlhšie – takmer 10 rokov pracoval pre nadnárodný koncern Lafarge (dnes LafagreHolcim). Od roku 2008 je certifikovaným client partnerom FranklinCovey a venuje sa lektorovaniu, osobnostnému rozvoju a rozvoju firemnej kultúry. Po takmer 20-tich rokoch manažérskeho života v nadnárodných korporáciách začal pociťovať výzvu opustiť „zlatú klietku“ korporátneho biznisu a vrátiť sa do služby pre manažérov na Slovensku. Založil firmu CIRE Consulting, s.r.o., v ktorej pôsobí ako profesionálny kouč, mentor a sprievodca v biznise, resp. iných životných výzvach.  V roku 2005 spolu s manželkou založil neziskovú organizáciu Centrum obnovy rodiny, n. o., ktorá sa venovala prevencii vzťahov v manželskom a rodinnom živote a vzdelávaniu. Na Slovensku je spoluzakladateľom akreditovaného vysokoškolského štúdia „Náuka o rodine”. Odborne podporuje aktivity KAN, V.I.A.C. a je členom správnej rady n.o. Nexteria.

  
 Denisa Zlevská

Má dlhoročné skúsenosti z psychologickej praxe s klientom v kombinácii s manažérskou praxou. Pôsobí v Centre pre tréning a rozvoj, ktorého je riaditeľkou a zakladateľkou. Venuje sa poradenstvu, koučingu a lektorovaniu tém, ako sú: solution focused leadership alebo dialogická firemná kultúra.
Dlhodobo sa vo svojej psychologickej praxi venuje problematike syndrómu vyhorenia. K téme prispieva publikačnou a osvetovou činnosťou i lektorovaním workshopov vo firmách. Spolupracuje vrámci projektu vyhorenie.sk formou odbornej pomoci.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie