Program

Popoludňajšie aktivity sa budú realizovať na báze voliteľných okruhov, stanovíšť. Stanovištia reflektujú na tri dimenzie človeka - duch, duša a telo. Aktivity sú zvolené tak, aby pomohli stimulovať iný než racionálny typ myslenia a vnímania vecí. Získate tak iný pohľad na vec a možnosť vidieť výzvy, ktorým čelíte, z inej perspektívy.

8:00 - 9:00Privítanie, ranná káva
9:00 - 10:30Denisa Zlevská - Čo je to vyhorenie a ako mu čeliť
 Vysvetlenie princípov vyhorenia. Ako vyhorenie funguje a ako mu čeliť. Zmena zmýšľania a osvojenie si správnych návykov prevencie voči preťaženiu a vyhoreniu.
Čo je dôležité na správne zvládnutie stresu?
10:30 - 10:45Prestávka s občerstvením
10:45 - 11:30Marián Kolník
 Dôležitosť času "sám so sebou". Praktický prierez pracovného dňa ako cesta k budovaniu správnych návykov.
11:30 - 12:15Diskusné skupiny
 V dvoch diskusných skupinách pod vedením Mariána Kolníka a Denisy Zlevskej bude prebiehať spoločná diskusia vedená koučingovým štýlom.
12:15 - 13:00Obed zabezpečený organizátormi
13:00 - 17:30Voliteľné aktivity
 

Upozornenie: Zariaďte si, prosím, zastupovanie vo svojej práci tak, aby ste mohli poobedný program absolvovať bez mobilného telefónu.

  • Osobný koučing s Mariánom Kolníkom alebo Denisou Zlevskou v trvaní 30 min.
  • Rozhovor s kňazom.
  • Čas osobného stíšenia.
  • Modlitebná služba.
  • Hagioterapeutické cvičenie.
  • Individuálne poradenstvo s fyzioterapeutom (diagnostika, cvičenie).

Aby ste si mohli naplno užiť poobedný program a stráviť plnohodnotný a nerušený čas sami so sebou, budete vyzvaní k odovzdaniu vašich mobilných telefónov. Zabezpečte si preto zastupovanie vo svojom zamestnaní.

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie