Meč Ducha


“A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!” Ef 6:17

Boh hovorí veľa a hovorí ku každému človeku. Niekedy máme problém s tým, že ho nepočujeme alebo nevieme rozlíšiť, čo nám presne hovorí. Ak sa to naučíme, ľahšie odhalíme Boží plán pre náš život a budeme schopní naplniť Božie povolanie.

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina vás pozýva na konferenciu o počúvaní Božieho hlasu a charizmách s názvom MEČ DUCHA. Okrem praktických prednášok bude možné klásť prednášajúcim otázky a zúčastniť sa diskusií o tom, aké rôzne situácie môžu zažiť kresťania pri počúvaní Božieho hlasu a jeho rozlišovaní. Chceme vás povzbudiť v tom, že naučiť sa počúvať Boží hlas nie je zložité.

Duch Svätý rozdáva kresťanom charizmy – osobitné milosti. Budeme rozoberať, ako ich prakticky používať pre dobro vlastného spoločenstva a miestnej cirkvi. Sv. Pavol túžil po tom, aby všetci prorokovali – hovorili Božie veci. Pomôžeme si navzájom radami, ako môže rásť naše spoločenstvo s používaním chariziem, ktoré Duch rozdáva, ako sám chce.

Aby sme nezostali iba pri teórii, zažijete spoločenstvo kresťanov, budeme sa modliť za vás a prosiť Ducha Svätého, aby udeľoval dary, charizmy, aby sme ľahšie vedeli rozlíšiť, čo Boh hovorí, či už pre vás osobne, vašu rodinu, podnikanie, prácu, školu alebo iné životné situácie, v ktorých sa nachádzate. Budete môcť prijať osobne modlitbu a radu.

Konferencia MEČ DUCHA sa uskutoční v sobotu 19. októbra 2019 so začiatkom o 9:00 h. Predpokladaný záver programu bude o 17:00 h.

Miesto konferencie: Martindom, Rožňavská 17, Bratislava
Ako sa k nám dostanete.

Detská služba nebude zabezpečovaná.

>> REGISTRÁCIA <<

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie