Program konferencie


Blok 1 (9.00 - 10.30)

Chvály - Martindom Worship
Evka Hrešková s tímom Martindom Worship nás na úvod konferencie vovedú do Božej prítomnosti modlitbou chvál.

PILIERE ŽIVOTA - Mário Tomášik
Boh nás prijal za svojich, nemusíme ho už nijako presviedčať, aby to urobil. Ale svet nás klame a my mu často veríme, že Boh má iné, dôležitejšie starosti ako zaujímať sa o nás. Preto je také dôležité veriť.
Boh nám chce byť čo najbližšie, chce žiť s nami. Dokonca v nás. To je najväčšia možná blízkosť.
Nedokážeme si to sami vyrobiť. To robí len on. Možno sa ti to zdá nereálne a bojíš sa, že nemáš silu či schopnosti žiť a kráčať s ním. A to máš pravdu. Nedá sa to. Nedá sa to ľudskými silami, ale ide to jeho silou, ktorú do nás dáva každý deň.


Blok 2 (11.00 - 12.30)

AKO ZMÝŠĽAM, TAK ŽIJEM - Michal Steiner
Čo reálne hýbe mojím životom? Podľa čoho sa naozaj rozhodujem? Koho dokážem zmeniť? Čo dokážem zmeniť v mojom živote?
Spoznať sám seba a to, ako funguje môj život, je kľúčové. A ešte dôležitejšie je porozumieť tomu, čo o tom hovorí Boh a jeho Slovo. Často sa v nás totiž zakorenia nepravdy, ktoré počúvame každý deň a ktorými sme bombardovaní z médií. Sme pozvaní, aby sme dokázali tieto nepravdy odlíšiť od Božieho hlasu a tak dosiahnuť pokoj, ktorý prevyšuje každé ľudské chápanie. (porov. Flp 4, 7)

TRANSPARENTNOSŤ V SLABOSTI - Lenka Jamborová
Slabosť je niečo, čo prirodzene túžime skrývať. Nechceme, aby iní videli našu krehkosť, pády, bolesť, neschopnosť... Dokonca túžime skrývať našu slabosť nielen pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. No čo ak bude Božia reakcia na naše slabosti úplne iná, ako očakávame? Čo ak namiesto posúdenia zažijeme blízkosť a prijatie práve vtedy, keď sme v našej slabosti transparentní? Čo ak je to celé úplne inak, ako sme naučení zmýšľať o sebe, Bohu a ľuďoch okolo nás? Vie byť slabosť našou najväčšou silou?


Blok 3 (14.00 - 15.30)

MIESTO NA ZEMI - Soňa Jančíková
Ako sa hýbať v našom živote a nájsť svoje miesto na zemi, aby sme nemali pocit, že nás ľudia naokolo predbiehajú. Máme totiž všetko, čo k tomu potrebujeme, a najmä slobodnú vôľu.

Diskusia
Počas diskusie budete môcť klásť svoje otázky cez aplikáciu SLIDO a budeme s Vami zdieľať svoje pohľady na to, ako načerpať nové sily po pandémii a nájsť pokoj v týchto časoch, ktoré hýbu svetom.


Blok 4 (16.00 - 17.30)

BOŽIA RODINA NIE JE LEN AKÉSI SPOLOČENSTVO - Richard Štefák
Významu vlastnej rodiny pre náš život rozumieme. Rodina je našou istotou, chráni nás, vie nám prakticky pomôcť. Vedeli ste však, že obrovský význam pre naše životy má aj Božia rodina – spoločenstvo kresťanov? Fungujú naše farnosti a spoločenstvá tak, aby vedeli všetci naplno využívať benefity, ktoré poskytujú? Ako by to mohlo fungovať, aby sme dokázali prijať do našich spoločenstiev a osobne pre naše životy od Boha čo najviac?

Záverečné chvály - Martindom Worship
Chválový tím spolu s Máriom nás povedú v modlitbe na záver konferencie.Rečníci na konferencii:

   
        
    
Mário Tomášik Soňa Jančíková
Michal SteinerLenka JamborováRichard Štefák
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie