1. téma: Úloha Cirkvi

Ježiš dal svojej cirkvi jasný cieľ. Mnohí kresťania sa domnievajú, že týmto cieľom je získavať ľudí pre Ježiša. To je pravdou len čiastočne. Skutočným cieľom cirkvi je nielen privádzať ľudí k Ježišovi, ale aj urobiť z nich Ježišových učeníkov. Učeník Ježiša Krista nasleduje Ježiša a sústavne sa od Neho učí. Je to človek, ktorý chce byť v každej oblasti života ako jeho Majster. Človek, ktorý berie na seba svoj kríž a nasleduje Ježiša (Mt 16,24-25). Zomiera starému spôsobu života, vstáva do nového života v Kristu (Gal 2,20) a prináša ovocie Ducha (Gal 5,22-23). Učeníci, ako Pavol, túžia poznať Ježiša Krista osobne a to ako svojho Pána a Spasiteľa. Poznajú ho v sile jeho zmŕtvychvstania a majú účasť jeho utrpení.

Úlohou cirkvi je robiť z ľudí učeníkov.


1. a) Vysvetli úlohu cirkvi na základe Mt 28,19-20:

 
 
 


b) Ako môže cirkev podľa týchto veršov robiť z ľudí učeníkov?

 
 
 


2. Kto je učeník?

 
 
 


3. Zhrň krátko povinnosti každého učeníka, ktoré sú opísané v nasledovných veršoch: a) Jn 6,29; b) Lk 6,46; c) Jn 15,5-8; d) Lk 6,40; e) Mt 10,32-33

 
 
 
 
 


4. Čo je najväčším prianím Boha pre každého veriaceho? (Rim 8,29)

 
 
 


5. Čo by malo byť úlohou každého miestneho spoločenstva?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie