8. téma: Výuka vedúcich skupiniek

Účinná práca v skupinkách vyžaduje správne pripravených vedúcich skupiniek. Príprava musí zohľadniť dva kľúčové aspekty.

1. DUCHOVNÝ ZÁKLAD
Keď čítame Ef 4,11-12 dozvedáme sa, že úlohou učiteľa je pripraviť svätých na dielo služby. Vo veršoch Ef 4,13-16 sa dozvedáme, že najdôležitejšou časťou tejto prípravy je, vzhľadom na potrebu rastu, kresťanská zrelosť alebo učeníctvo. Jej cieľom je, aby každý dospel „k miere plného Kristovho veku“ (verš Ef 4,13). Vedúci skupinky bude schopný iným slúžiť, aby sa stali učeníkmi iba za toho predpokladu, že sám je vyzbrojený týmto duchovným základom.

2. PRAKTICKÁ VÝUKA
Každý vedúci skupinky musí prejsť praktickou výukou práce v skupinkách. Musí sa učiť, ako viesť stretnutie skupinky s ohľadom na jej rôzne aspekty a byť schopný pomáhať členom skupinky aktívne sa zúčastňovať na rozhovoroch a živote skupinky.
V týchto dvoch oblastiach by mal byť zdatný každý vedúci skupinky. Nestačí vedúcich skupiniek inštruovať jednorázovo pred prevzatím zodpovednosti za skupinku, výuka musí pokračovať aj priebežne. Je dôležité, aby sa vedúci skupiniek stretávali s vedúcim každý týždeň k ďalšiemu vyučovaniu učeníctvu. Pri týchto stretnutiach by sa malo hovoriť aj o tom, ako pomáhať jednotlivým členom skupinky a ako riešiť rôzne problémy.

METODIKA PRÁCE V SKUPINKE
Vedúci skupinky sa počas kurzu oboznámi s účinnou metodikou práce v skupinke. Keď vedúci skupinky začne viesť svoju skupinku, pochopí, aké je dôležité usmerňovať stretnutie skupinky, aj to, ako sa to robí. Mohol totiž niekoľko mesiacov pozorovať ako táto skupinka funguje a mal príležitosť z času na čas takéto stretnutie aj sám viesť.

MATERIÁLY PRE DOMÁCE SKUPINKY
Vedúci skupinky potrebuje aktívne študovať jednotlivé kurzy, ktoré sa preberajú v skupinke. Takto sa pripravuje na čas, keď začne osobne viesť iných pomocou týchto materiálov na stretnutiach skupinky.

Vedúci skupiniek musia mať dobrý duchovný základ a byť prakticky vyučení pre prácu v skupinkách.


1. Študuj list Ef 4,13-16 a popíš rôzne aspekty, ktoré sú tam menované.

 
 
 


2. Čítaj Ef 4,7-12:
a) Kto dal cirkvi pastierov a učiteľov? (verše 7-11)
b) Čo majú robiť? (verše 11-12)

 
 
 


3. Čo musí uznať a rešpektovať každý vedúci skupinky o svojom pastierovi a prečo? (Hebr 13,17)

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie