11. téma: Problémy pri rozhovore

Keď budeš usmerňovať rozhovor v skupinke, stretneš sa s dvoma problémovými typmi ľudí:

1. Tárači
Títo ľudia veľa rozprávajú. Sú buď príliš nervózni a nedokážu sa sústrediť na počúvanie niekoho iného, alebo sa snažia upútať na seba pozornosť, alebo si myslia, že majú na všetko odpoveď. Keď nebudú usmernení, iní nebudú mať možnosť tiež niečo povedať a tým rásť. Stretnutie skupinky sa stane nudným a ľudia odídu sklamaní.
Buď voči týmto ľuďom priateľský a pozitívny, ale zároveň neústupný. Povedz im najprv medzi štyrmi očami, že ich odpoveď je príliš dlhá a tým oberajú o čas iných. Popros ich, aby ti pomohli oživiť rozhovor v skupinke tým, že dajú možnosť povedať niečo aj iným. Takýto problém môžu mať v skupinke dvaja alebo traja. Porozprávaj sa s nimi podľa uvedených pokynov.

2. Uzavretí ľudia
Sú plachí, zdržanliví, nikdy sa nezapájajú do rozhovoru. Týmto je možné pomôcť nasledovne:
a) Polož im priamo niekoľko otázok.
b) Požiadaj ich, aby prečítali nahlas svoje odpovede z biblického štúdia (ak v skupinke prebieha).
c) Požiadaj ich, aby sa vyjadrili k odpovedi iných.
d) Povzbudzuj ich medzi štyrmi očami.

KLADENIE OTÁZOK
Väčšinu problémov pri usmerňovaní rozhovoru je možné riešiť. Vedúci sa však musí naučiť správne klásť otázky a tak rozhovor usmerňovať. Je pri tom dôležité dbať na tri skutočnosti:

a) Maj osobný postoj:
- maj záujem o odpovede ľudí,
- buď pozitívny, vyjadruj svoj súhlas,
- buď trpezlivý, daj ľuďom čas zamyslieť sa,
- buď citlivý na pocity ľudí.

b) Objasňuj cieľ:
- formuluj otázky ešte raz,
- keď ti niečo nie je jasné, požiadaj o vysvetlenie,
- opýtaj sa, čo si o veci myslia aj iní.

c) Buď pripravený:
- poznaj otázky, o ktorých sa bude hovoriť,
- poznaj uvádzané biblické citáty,
- urob si poznámky k ťažším otázkam už pred stretnutím.

Väčšina konverzačných problémov môže byť riešená správnym, trpezlivým
a taktným kladením otázok.


1. Čo sa stane so skupinou, v ktorej vedúci dovolí, aby niekoľkí jedinci neustále rozprávali?

 
 
 


2. Ako by si zaobchádzal s táračom na skupinke?

 
 
 


3. Ako môžeš pomôcť uzavretému človeku, aby sa zapojil do rozhovoru?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie