13. téma: Prekonanie zábran

Nasledovné body uvádzajú niekoľko prekážok, ktoré zabraňujú ľuďom vzájomne sa zdieľať a modliť sa jedni za druhých. Zároveň naznačujú, ako je možné tieto zábrany prekonať.

1. Strach
Mnohí ľudia sa domnievajú, že sú jediní, ktorí majú problémy a boje. Majú strach, že keď sa skupinka dozvie, akí sú slabí, tak ich neprijme. Vedúci skupinky by sa mal s takýmito jedincami zblížiť a ukázať im z Biblie aj osobnej skúsenosti, že všetci veriaci idú cez problémy (1Pt 1,6-7; 1Pt 4,12) a že len prostredníctvom viery sa stanú Božími deťmi (Gal 3,26-29).

2. Ostýchavosť
Niektorí v skupinke sú plachí, ostýchaví kvôli svojej povahe. Pravdepodobne majú málo sebavedomia. Vedúci skupinky by mal urobiť toto:
a) nájsť si čas na zblíženie sa s nimi,
b) ukázať im z Biblie, že Boh ich skrze Ježiša bezvýhradne prijal (Rim 5,1-11),
c) zo všetkými členmi skupinky jednať veľmi ohľaduplne a tým ukázať plachým a ostýchavým, že v skupinke môžu hovoriť o svojich ťažkostiach bez obáv.

3. Pýcha
Niektorí ľudia sa domnievajú, že z duchovného hľadiska už nadobudli dosť, alebo že by už mali byť o dosť ďalej. Vedia o svojich nedostatkoch, ale sú príliš hrdí na to, aby hovorili o svojich problémoch. Takéto správanie sa býva aj u ľudí, ktorí sú už roky kresťanmi, ale duchovne sú stále nezrelí. Vedúci skupinky by mal urobiť toto:
a) taktne sa spýtať prečo v skupinke nikdy nehovoria o svojich osobných ťažkostiach,
b) objasniť im, že nikto z veriacich nemôže sám obstáť v boji a preto by mali v skupinke hovoriť aj o svojich problémoch (1Kor 12,18-27),
c) hovoriť s dotyčnými o svojich vlastných problémoch a poprosiť ich, aby sa zaňho modlili.

Najväčšou pomocou pre členov skupinky pri prekonávaní týchto a iných zábran je osobný príklad vedúceho skupinky. Keď je ochotný úprimne hovoriť o svojich nedostatkoch a problémoch a poprosiť skupinku o modlitbu a podporu, začnú sa zákonite otvárať aj členovia skupinky.

Vedúci skupinky musí byť dobrým príkladom a hovoriť o svojej núdzi, nedostatkoch a problémoch.


1. Ako ti môžu pomôcť Pavlove slová v 2Kor 1,8-11 pri rozhovore s niekým, kto má strach, že keď bude hovoriť o svojich ťažkostiach, tak ho skupinka neprijme?

 
 
 


2. Ako by si v rozhovore použil Rim 5,1-11 na pozdvihnutie niečieho nedostatočného sebavedomia?

 
 
 


3. Verš z Flp 4,13 nemáme používať ako dôvod k tomu, aby sa v skupinke nehovorilo o vlastných ťažkostiach, ale ako povzbudenie k vytrvalosti. Prečo?

 
 
 


4. Vymenuj niektoré osobné ťažkosti, za ktoré by si mohol v skupinke požiadať o modlitbu, čím by nastala otvorenejšia atmosféra a ľudia by mohli byť úprimnejší o svojich problémoch:

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie