16. téma: Spoločenstvo

V Sk 2,42 čítame, že prví kresťania „ ... vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve...“ Pavol píše Filipanom (Flp 1,3-5): „Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem... za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.“ Apoštol Ján píše (1Jn 1,7): „Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna nás očisťuje od každého hriechu.“

Slovo, ktoré je na oboch miestach preložené ako „spoločenstvo“, má základný význam „spoločne“ alebo „vo vzájomnom spoločenstve“. Skrze vieru v Krista boli veriaci povolaní nielen k novému vzťahu k Bohu, ale aj medzi sebou navzájom. Ako členovia Božej rodiny vlastnia teraz spoločný poklad. Sú naplnení tým istým Duchom, zachránení tým istým Spasiteľom, sú nasledovníkmi toho istého Majstra a občanmi toho istého kráľovstva. Keďže veriaci majú toľko spoločných vecí, sú si navzájom veľmi blízki.

V Sk 2,42 vidíme, že vzájomné spoločenstvo zohralo dôležitú úlohu už v počiatkoch cirkvi. Novoobrátení mali účasť na učení apoštolov, na lámaní chleba (spoločné jedenie zahŕňalo aj slávenie Eucharistie) a na modlitbách. Toto spoločenstvo bolo prirodzeným dôsledkom Ježišovho učenia o vzájomnej láske jeho nasledovníkov, ktorí sa mali milovať tak, ako ich miloval On. (Jn 13,34-35)

Skupinka je pre veriacich ideálnym miestom, kde môžu prežívať spoločenstvo v celom biblickom bohatstve. Spoločenstvo znamená oveľa viac, než sa iba zhovárať. To sa robieva pri každom inom spoločenskom stretnutí. Znamená to hlboký osobný záujem jedného o druhého. Všestranná starostlivosť, hlboký záujem jeden o druhého kvôli Kristovi.

Ty, ako vedúci skupinky môžeš budovať takéto spoločenstvo tým, že budeš povzbudzovať členov skupinky, aby rozprávali o svojich skúsenostiach. Keď Kristus a záujmy jeho kráľovstva zostávajú stredobodom pozornosti, obohatí to a vybuduje každého člena skupinky.

Keď je Kristus stredobodom spoločenstva v skupinke, obohatí to a vybuduje každého člena skupinky.


1. Čo majú kresťania spoločné okrem spomenutých vecí?

 
 
 


2. S kým má kresťan spoločenstvo predovšetkým? (1Kor 1,9; 1Jn 1,3; 2Kor 13,13)

 
 
 


3.
a) Čo bráni nášmu spoločenstvu s Bohom? Vysvetli podľa 1Jn 1,6.
b) Čo podporuje naše spoločenstvo s ostatnými veriacimi? Vysvetli podľa 1Jn 1,7.

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie