17. téma: Vybudovanie vzťahov

Vzájomné vzťahy sú veľmi dôležité. Účinná pomoc totiž tento vzťah predpokladá. Kým si nevybuduješ k členom skupinky dôverný vzťah, nemôžeš im pomôcť v ich životných ťažkostiach.

So svojím zástupcom preberáte duchovnú zodpovednosť za osem až desať ľudí. Každý z vás by sa mal starať o polovicu z nich. Nemalo by sa to „nadekrétovať“ alebo formálne rozdeliť. Každý z vás by mal jednoducho začať rozvíjať vzťahy so štyrmi, piatimi členmi skupinky.

Tri dôležité aspekty budovania vzťahov:

1. LÁSKA
Vzťahy k spolukresťanom musia byť založené na Božej láske. Táto láska nemiluje toho druhého pre jeho osobnosť, výzor či inteligenciu. Nevyžaduje opätovanie či pokračovanie. Je založená na Božej nekonečnej a nepodmienečnej láske k nám. Biblia hovorí: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás... A toto prikázanie máme od neho, aby ten kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.“ (1Jn 4,19-21)

2. MODLITBA
Dobré vzťahy vyžadujú modlitbu. Musíš sa za ľudí vo svojej skupinke modliť. Obzvlášť za tých štyroch, piatich, za ktorých si zodpovedný. Modli sa za svoj vzťah ku nim a za možnosť i schopnosť im pomôcť. Modli sa za ich duchovný rast a aby sa im dobre darilo. Modli sa, aby objavili svoje duchovné dary a rozvíjali ich. Modli sa za ich svedectvo pred inými, za ich problémy a ťažkosti. Čím viac sa za nich modlíš, tým viac rastie tvoja láska k nim a prehlbuje sa váš vzťah.

3. SPOLOČNE STRÁVENÝ ČAS
Budovanie vzťahov si vyžaduje čas. Musíš si predsavziať, že s týmito štyrmi, piatimi budeš tráviť svoj čas. Pozvi ich k stolu, navštívte spolu nejaké podujatie alebo ich vezmi so sebou na výlet/ i rodinný. Nezáleží až tak na tom, ako tento čas stráviš, ale na tom, aby si ho mal. Keď si si našiel čas na zbudovanie vzťahov, určite príjmu tvoju radu a pomoc, keď sa dostanú do problémov.

Účinná pomoc človeku predpokladá úzke vzájomné vzťahy.


1. Ako nás Boh miluje? (Rim 5,6-8)

 
 
 


2. Ako sa máme my milovať? (Jn 13,34-35)

 
 
 


3. Čo máme neustále robiť podľa Ef 6,18?

 
 
 


4. Vymenuj rôzne spôsoby, ktorými môžeš vybudovať dobré vzťahy k členom tvojej skupinky.

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie