18. téma: Spoznanie potrieb ľudí

Ak chceš niekomu pomôcť, musíš spoznať jeho potreby a problémy. Ľudia sa z rôznych dôvodov pokúšajú zakryť svoju núdzu, a to dokonca aj pred spolukresťanmi, ktorí im chcú pomôcť. Preto musíš byť k ľuďom citlivý. Nasledujúce skutočnosti ti pomôžu spoznať, že sa dostali do problémov:

1. Výraz tváre a intonácia reči. Keď niekoho poznáš, tieto dva faktory ti ihneď naznačia, že niečo nie je v poriadku.
2. Odpovede na štúdium Biblie. Pozorne si všímaj odpovede i postoje ľudí. Ako hodnotí dotyčný seba? Aký má vzťah k Bohu? Tieto dva postoje sú ukazovateľmi duchovného zdravia.
3. Zameranie modlitieb. Toto je jasný zdroj informácií. Keď niekto nikdy nemenuje svoje problémy, buď sa ich snaží nevšímať, alebo ich zakrýva. Keď získaš dôveru takého človeka, určite ti začne hovoriť aj o svojich skrytých osobných problémoch.
4. Modlitby. Naše modlitby prejavujú náš postoj voči Bohu, voči iným i voči sebe samým. Môžu indikovať aj to, či sme ako kresťania pochopili evanjelium a zmysel života. Dobre načúvaj, ako sa ľudia modlia.
5. Správanie sa v skupinke. To, ako sa ľudia správajú voči spoločnosti iných, ti veľa napovie o tom, ako hodnotia sami seba. Keď sa niekto stále pokúša upútať na seba pozornosť, (napr. stále žartuje alebo rozpráva dávno známe duchovné hrdinské činy, alebo neustále rozpráva o osobných ťažkostiach,) taký človek má problémy prijať samého seba. Takíto jedinci potrebujú cítiť, že ich skupinka prijíma. Potrebujú tvoju pomoc!
6. Božie slovo. Biblia zjavuje pravý stav človeka i Boží uzdravujúci prostriedok. Čím viac poznáš Bibliu, tým skôr rozpoznáš potreby ľudí i to, ako im pomôcť.
7. Tvoj spolupracovník. Pravidelne sa stretávaj so svojím zástupcom a hovorte spolu o raste členov skupinky. So všetkým, čím sa ti ľudia zverili, zaobchádzaj veľmi dôverne.
8. Pôsobenie Ducha. Duch Svätý ti pomôže spoznať potreby ľudí. Keď pomáhaš členom skupinky, nauč sa spoliehať sa na vedenie Ducha Svätého.

Musíš byť vnímavý na potreby.


1. Preštuduj v Lk 18,10-13 modlitbu farizeja a publikána. Čo ti hovoria tieto modlitby o týchto mužoch a o ich predstave o spasení?
a) Farizej (verše 11-12)
b) Publikán (verš 13)

 
 
 


2. Vysvetli, ako nám môže Biblia pomôcť spoznávať potreby ľudí.

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie