19. téma: Starať sa o ľudí

Tvoja zodpovednosť za členov skupinky zahŕňa aj hľadanie oviec, ktoré sa vzdialili od stáda. Keď sa veriaci oddelí od Kristovho tela, jeho duchovný život začne vysychať, chradnúť. Keď niekto odíde, stratí sa zo skupinky, môžeš urobiť len jedno: choď za ním!
Tu je niekoľko usmernení, ako jednať v takýchto situáciách:

1. NEPRÍTOMNÝ A VZĎAĽUJÚCI SA
Keď zbadáš, že niekto zo skupinky chýba, nadviaž s ním v priebehu 24 hodín kontakt. Povedz mu, že vám chýbal. Spýtaj sa ho, či je všetko v poriadku. Dobre načúvaj, čo ti odpovie. Tvojou hlavnou úlohou je zistiť jeho bezprostredný problém. Až tak mu budeš vedieť pomôcť. Bol chorý? Je znechutený? Myslí si, že nepatrí do skupinky? Možných problémov je veľa. Tvoj cieľ je však jasný:
a) Ukáž mu, že ho máš rád a že sa o neho staráš.
b) Hľadaj príčinu problému a pokús sa pomôcť.
c) Povzbuď ho.

2. DUCHOVNÉ PROBLÉMY
Niekto môže mať duchovný problém. Teraz nezáleží, či zhrešil, alebo nie. Postupuj nasledovne:
a) Modli sa za neho. Pros Boha, aby ti ukázal jeho problém a pomohol ti pomôcť mu.
b) Stretni sa s ním. Keď s ním stráviš svoj čas, bude to prejavom, že sa o neho staráš.
c) Vypočuj ho. Nerob unáhlené závery. Problémy, o ktorých začal hovoriť môžu byť len povrchné. Ohmatávanie symptómov neprináša uzdravenie. Pokús sa spoznať skutočný problém.
d) Hovor mu Božie slovo. Pros Boha, aby ti ukázal, čo máš povedať. Hovor vo viere. Božie slovo má moc!
e) Modli sa s ním. Modli sa za potrebu, o ktorej ti hovoril. Pros Boha, aby mu ukázal svoju lásku.
f) Povzbuď ho, aby sa vrátil do skupinky. Pripomeň mu, že tak ako on potrebuje skupinu, aj skupina potrebuje jeho.
g) Neprestaň sa zaňho modliť. Možno to chvíľku potrvá, kým sa problém úplne vyrieši.
h) Neprestaň ho milovať. Prejavuj mu, že ti na ňom záleží, že má pre teba hodnotu.

3. MATERIÁLNE POTREBY
Skupinka je ideálnym miestom ku vzájomnej pomoci; pomoc je tu prirodzená. Ak sa jedná o finančnú či materiálnu potrebu, spýtaj sa jednotlivcov, či môžu pomôcť a zorganizuj podporu (pomoc). Je rozumné, keď si niekedy v pomoci zdržanlivý. Najmä vtedy, keď vieš, že skupinka o probléme vie. Umožňuješ tak ostatným členom skupinky chopiť sa iniciatívy. Ak nereagujú, konaj!

Keď niekto odíde zo skupinky, môžeš urobiť len jedno: choď za ním!


1. Pozri Ez 34,1-6? Čo mali robiť pastieri Izraela s roztrúsenými a stratenými ovcami?

 
 
 


2. Vymenuj tri miesta Písma, ktoré by si použil na povzbudenie niekoho v jeho duchovnej núdzi.

 
 
 


3. Čo ti hovorí 1Jn 3,17 o dôležitosti pomoci v materiálnej potrebe?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie