20. téma: Jednať múdro

Spoločenstvo v Kristovi je obdivuhodné. Zahŕňa obrovské možnosti rastu, blízkych medziľudských vzťahov, ale vznikne tu aj mnoho nedorozumení. Nasledovné rady Ti pomôžu biblickým spôsobom uchovať čistotu vzťahov:

1. Muži majú pomáhať mužom a ženy ženám.
Keď vedie muž skupinku, má mu v duchovnej starostlivosti o ženy pomáhať manželka alebo iná zrelá kresťanka zo skupinky. V prípade, že takejto ženy v skupinke niet, je potrebné už od počiatku sa modliť, aby sa k nej pripojila zrelá kresťanka.

2. Keď buduješ „služobné vzťahy“ k opačnému pohlaviu, konaj to v prítomnosti iných alebo na verejnom mieste.
Členovia rôzneho pohlavia sa najlepšie vyhnú pokušeniam a upodozrievania tým, že sa nikdy nebudú stretávať osamote.

3. Buď zdržanlivý v otázke vekového rozdielu pri službe človeku opačného pohlavia.
Bolo by napríklad nemúdre, keby videli štyridsaťročného muža často sa zhovárať so sedemnásťročnou dievčinou. Obvykle sa najlepšie dá porozprávať, keď sú obidvaja približne rovnakého veku.

Žiadne smernice nemôžu nahradiť uplatnenie Božej múdrosti v danej situácii. Najmä, keď sa vec predložila v modlitbe Bohu. Keď nie si si istý čo urobiť, oboznám so situáciou vedúcich skupiniek na pravidelnom stretnutí, prípadne to prejednaj s kňazom.

„Buďte teda opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice.“ (Mt 10,16)


1. Popíš krátko zdravú radu, ktorú dal Pavol ohľadom pomoci človeka človeku v 1Tim 5,1-2:

 
 
 


2. Čítaj Tit 2,3-5. Ktorý model životných vzťahov medzi mužom a ženou je naznačený v týchto veršoch?

 
 
 


3. Čo je Božia vôľa pre nás? (1Sol 4,3-5)

 
 
 


4. Aký by mal byť náš životný štýl v porovnaní s nekresťanmi vôkol nás? (Flp 2,14-15):

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie