21. téma: Kristus - hlava

Cirkev je Kristovým telom na zemi. Kristus sedí po pravici Otca v nebi, je hlavou tohto tela. V liste Kol 1,18 je napísané: „On (Kristus) je hlavou tela, cirkvi.“ Kristus má v cirkvi najvyššiu autoritu. Tak ako mozog riadi každý pohyb nášho tela, tak Kristus riadi každý pohyb svojej cirkvi. Robí to prostredníctvom Ducha Svätého, cez Božie slovo a rozhodnutia tých, ktorí boli povolaní slúžiť cirkvi ako vodcovia (Ef 4,11).

Miestna farnosť je časťou Kristovho tela na zemi, ktoré je v súčasnosti administratívne rozdelené na diecézy. Skupinka je časťou miestnej farnosti; niekedy však existujú aj medzifarnostné skupinky, hlavne v mestách, kde nastáva väčší pohyb obyvateľstva - sťahovanie sa, študenti, ľudia na týždenný ch pobytoch v meste...

Ježiš Kristus je hlavou cirkvi.

 

Kristus - hlavaČiary na pravej strane ukazujú, že všetci veriaci majú pred Bohom rovnakú cenu a skrze Ježiša Krista majú rovnaký prístup k Bohu (Gal 3,26; Rim 5,1-2). Dvojité čiary ktoré vedú zhora nadol medzi jednotlivými stupňami, predstavujú líniu autority (podriadenosti a nadriadenosti), ktorej je nutné sa podrobiť na každej úrovni. Skrze rôzne dary a úrady, ktoré Kristus dal vedeniu Cirkvi, vykonáva On, Hlava cirkvi svoje panstvo a vedenie, primerane tejto línii.

1. Ako sa máme správať voči tým, ktorí majú v cirkvi zodpovednosť viesť? (Hebr 13,7-17)

 
 
 


2. Čo majú robiť predstavení v Kristovom tele? (1Pt 5,1-3)

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie