24. téma: Viesť príkladom

Poznáme dve hlavné biblické metódy kresťanského vedenia: Vedenie príkladom a vedenie učením.

Keď Boh chcel zjaviť seba tomuto svetu, nezoslal nejakú knihu alebo správu, ale poslal človeka, Ježiša Krista. List Židom hovorí, že Boh „v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám v Synovi...“ (Hebr 1,2). Keď Filip prosil: „Pane ukáž nám Otca a to nám postačí,“ Ježiš mu odpovedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,8). Ježiš bol živým príkladom zbožnosti. Učil príkladom svojho života. Kresťanskí vodcovia majú robiť to isté. Svojím charakterom podobným Kristovi musia privádzať aj druhých k tej istej podobe.

Pavol píše Títovi, svojmu mladému spolupracovníkovi, usmernenia kresťanského vodcovstva: „Vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov“ (Tit 2,7). Pavol dával druhým dobrý príklad a preto ich mohol vyzývať, aby ho nasledovali tak, ako on nasledoval Krista (1Kor 4,16; 1Kor 11,1; Flp 3,17). V každom z týchto citátov môžeme vidieť silný dôraz na vedenie príkladom.

Izrael sa často odvrátil od Pána kvôli svojim zlým vodcom, ktorí neboli vhodným príkladom zbožnosti k nasledovaniu. Boh začína karhať svoj hriešny ľud až vtedy, keď súdil jeho vodcov, ktorí neboli dobrým príkladom (Ez 22,23-29).
Ježišov príklad, Pavlove slová o sebe i jeho usmernenia iným, ako aj poučenia z dejín Izraela sú dostatočným svedectvom o dôležitosti viesť príkladom.

Vedúci skupinky by mal byť príkladom Krista, ktorý môžu nasledovať aj iní.


1. V čom mal byť Timotej príkladom iným? (1Tim 4,12)

 
 
 


2. V čom bol Pavol dobrým príkladom pre Tesaloničanov? (2Sol 3,7-8)

 
 
 


3. Prečo Ježiš tak tvrdo kritizoval farizejov? (Mt 23,1-4)

 
 
 


4. Aký vplyv mal neporiadny život falošných prorokov v Jeremiášovej dobe na krajinu? (Jer 23,15)

 
 
 


5. V čom by si mohol ešte vernejšie nasledovať Ježiša a poskytovať tak členom svojej skupinky dobrý príklad?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie