25. téma: Viesť učením

Božie slovo je základom a motiváciou ku snahe o nový život pre každého kresťana. Je Bohom inšpirovanou pravdou pre ľudí. Podáva svedectvo o Kristovi. Pre kresťanských vodcov je Biblia najdôležitejším nástrojom, usmernením.

Ježiš bol učiteľ. Učiteľmi slova boli aj apoštoli. Taktiež Pavol smeroval svojich spolupracovníkov, aby vyučovali. Vyučovanie je jednou z hlavných úloh.

Ako vedúci skupinky učíš členov skupinky netradičným spôsobom. Si zodpovedný za vedenie rozhovoru skupinky o odpovediach počas biblického štúdia. Pri odpovediach na otázky často usmerňuješ pozornosť skupinky na dôležité miesta Písma, a tak riešiš vzniknuté nejasnosti a problémy. Z toho vyplýva, že Biblia je tvojím najdôležitejším nástrojom pre povzbudzovanie a vyučovanie členov skupinky. Takže tvoja služba si vyžaduje sústavné prehlbovanie sa v znalosti Písma a učení Cirkvi. Tvoje osobné biblické štúdium musí zahŕňať aj študijný materiál používaný v skupinke. Pre systematické štúdium Písma si potrebuješ vyhradiť konkrétny čas. Musíš študovať Písmo systematicky - jednotlivé knihy i témy. Bolo by dobré, aby tvoj rast bol usmerňovaný učiteľskou službou tvojho kňaza.

Biblia je najdôležitejším nástrojom vedúceho skupinky.


1. Čo sa musí naučiť kresťanský vodca, ak má byť pracovníkom, ktorý je pred Bohom osvedčený? (2Tim 2,15)

 
 
 


2. Ako má učiť kresťanský vodca? (Tit 2,7-8)

 
 
 


3. Vymenuj a krátko popíš štyri oblasti, v ktorých je Písmo použiteľné. (2Tim 3,16)

 
 
 


4. Čo prikázal Pavol Timotejovi v 2Tim 4,2?

 
 
 


5. Čo myslíš, prečo Jakub varuje, aby mnohí nechceli byť učiteľmi? (Jak 3,1)

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie