26. téma: Služobníci

V očiach tohto sveta vedenie nie je iba určitou službou. Je považované za vyššie postavenie. Vedúci nie je ako dav, on stojí vyššie. On nie je iba jeden z inak obdarovaných ľudí. Z toho dôvodu vedúca pozícia často prináša aj úctu a uznanie. Mnohí sa usilujú o vedúce pozície len pre spoločenské uznanie či moc nad druhými, ktorí im budú podriadení. Podľa Ježiša Krista je pre kresťanského vodcu určené celkom iné postavenie. Veľmi sa líši od podstavca, na ktorý kladie vedúceho tento svet. Kto chce v Božom kráľovstve viesť, ten musí slúžiť: Lk 22,24-27; Jn 13,12-15; Jn 13,17.

Nasledovné zobrazenia ilustrujú rozdiel medzi funkciou a postavením vedúceho v o svete a v skupinke, farnosti, cirkvi.

Funkcia vo svete
služobníci
Vedúci poháňa stádo (Mt 20,25)


Funkcia v Cirkvi, skupinke
služobníci
Vedúci pred ľuďmi, ktorí ho nasledujú ako on Krista (Jn 10,3-4; 1Kor 11,1)


Postavenie vo svete
služobníci
Vedúci má najvyššie postavenie (Mt 20,25)


Postavenie v Cirkvi, skupinke
služobníci
Vedúci stojí medzi ostatnými a slúži im (Mt 20,26-27)

Kto chce v Božom kráľovstve viesť, musí byť služobníkom.


1. Aký postoj zaujal Ježiš, Pán slávy, keď prišiel na túto zem? (Mt 20,25-28; Flp 2,5-8)

 
 
 


2. Ako popisuje Pavol, zakladateľ zboru v Korinte, svoju službu veriacim tohto mesta? (2Kor 4,5)

 
 
 


3. Ako môžeš, ako vedúci skupinky, slúžiť svojej skupinke?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie