Text > Kurzy > Kurz vedenia skupiniek > Záver

Záver Základného kurzu budovania skupiniek

Pre zdravý a plný duchovný život a rozvoj každého z nás je malá pevná skupinka nepostrádateľná. Tu sa brúsi náš charakter, tu sa učíme poznať Pána, slúžiť Mu a slúžiť druhým, prežívať radosti života s Ním, poznať iných, rozdávať sa...

A tu aj prijímame. Učíme sa, rastieme. Skupinka však musí byť kvalitná a stále pevnieť, čo je v istej miere v rukách vedúceho.

V skratke si zopakujeme, čo má v živote malej skupinky existovať, aby ľudia v nej skutočne nachádzali potravu a mohli rásť. Aby prežívali, ako nás Dobrý Pastier vedie a sýti a boli Mu stále bližšie.

Každá Božia ovečka má 8 potrieb, ktoré musia byť naplnené a preto treba, aby sa v živote skupinky vyskytovali (podľa textu Sk 2,41-47):
- vyučovanie
- bratské spoločenstvo
- modlitby
- Eucharistia
- uctievanie
- prejavy Božej moci
- služba
- evanjelizovanie

Hýbateľom spoločenstva však nie si ty, ale Pán; Ty Mu máš umožňovať, Aby to všetko šlo. Tvojou úlohou nie je vyriešiť všetky ich problémy, dať na všetko odpoveď, rozveseľovať, robiť zázraky... ale máš ich privádzať k Ježišovi, učiť ich aby sa na Neho spoliehali, aby s Ním zažívali osobnú skúsenosť, čakali na Jeho jednanie a vedenie.

Keby ťa niekto chcel za to urobiť zodpovedným, tak to odmietni; oni sa nenaučili byť zodpovední za seba a svoj rast a ak niekto nenaplnil ich očakávania, chcú ho za to viniť.
Tvojou zodpovednosťou je privádzať ich k Pánovi. Samozrejme tvoja skúsenosť a múdrosť môže poslúžiť, ale ak nevieš ako ďalej, nemaj pocity zlyhania, ani to nerieš za každú cenu svojimi silami. V modlitbe to odovzdajte Pánovi a čakajte, čo s tým urobí On. Kto sa na Neho spolieha, nebude zahanbený.

Nie je tvojou zodpovednosťou ako sú na tom tvoje ovečky, ale to, ako si na tom Ty. Či si tým, čím máš byť, robíš to, čo robiť máš a či to robíš tak, ako máš. Toto je merítko tvojho spytovania svedomia. Toto ťa tiež oslobodí od prílišnej zodpovednosti za tvoju službu. Máš sa podobať na svojho Majstra – o to ide omnoho viac než o to, čo robíš.

Viesť skupinku nie je ťažké. Stačí byť dôkladný, spoľahlivý, učenlivý, pokorný, otvorený vedeniu Ducha a zvyšok urobí Boh. Ak sa k svojej službe staviaš verne, s láskou a celým srdcom, porastieš.

Za čo vedúci zodpovednosť má:

- aby stredom pozornosti na skupinke bola osoba Ježiša Krista. Nie problémy, ale Pán.
- aby všetko čo sa tam deje, oslávilo Ježiša Krista. Nie ho znevažovalo, ale vyvyšovalo.
- aby sa žiadna z ovečiek nestala závislou na tebe. Zbadáš to vtedy, keď očakáva od teba rozhodnutia za ňu. Pýta sa teba o radu bez toho, aby sa najprv za to modlila.
- aby si viedol ovečky k spoliehaniu sa na Pána a prehlbovanie ich osobného vzťahu s Ním a poznaniu Božieho slova. Nie si zodpovedný za to, či to budú robiť, ale či ich k tomu vedieš!
- aby sa ovečky mohli zdieľať so svojimi problémami a mali možnosť sa za to modliť. Nie si zodpovedný za to, či sa všetky problémy vyriešia.
- aby si vždy miloval. Nie si to ty, kto má mať vždy pravdu, riešenie a poznanie, ale vždy máš mať lásku. Vedúci nie si preto, že si lepší, ale že im slúžiš.
- aby si im bol dobrým príkladom a dával im slobodu, koľko ti dajú úcty a uznania. Nie si zodpovedný za to, aby ťa brali ako svoju autoritu.

Boh nech Ťa žehná a vedie!

Použité z knihy: Jiří Dohnal: Příručka pro vedoucí skupinek; Logos 1992. (upravené)

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie