1. téma: Úloha Cirkvi a Ježišov príklad

Ježiš dal svojej Cirkvi jasný cieľ. Mnohí kresťania sa domnievajú, že týmto cieľom je získavať ľudí pre Ježiša. To je pravdou len čiastočne. Skutočným cieľom Cirkvi je nielen privádzať ľudí k Ježišovi, ale aj urobiť z nich Ježišových učeníkov.

Učeník Ježiša Krista nasleduje Ježiša a sústavne sa od Neho učí. Je to človek, ktorý chce byť v každej oblasti života ako jeho Majster. Človek, ktorý berie na seba svoj kríž a nasleduje Ježiša (Mt 16,24-25). Zomiera starému spôsobu života, vstáva do nového života v Kristus (Gal 2,20) a prináša ovocie Ducha (Gal 5,22-23). Učeníci, ako Pavol, túžia poznať Ježiša Krista osobne a to ako svojho Pána a Spasiteľa. Poznajú ho v sile Jeho zmŕtvychvstania a majú účasť jeho utrpení.

Prečo by sme mali mať malé spoločenstvá? Ježiš má úžasný plán – ponúknuť ľuďom spasenie, možnosť stať sa Božím príbuzným a vstúpiť do Božieho kráľovstva. Jeden z kľúčov tohto plánu sú modlitbové skupinky.

Ježiš v priebehu svojej trojročnej služby na zemi slúžil nespočetnému množstvu ľudí. Nesmieme však prehliadnuť ani druhú stránku jeho služby. Hneď na začiatku si zhromaždil okolo seba dvanásť jednoduchých mužov a vyzval ich, aby ho nasledovali. Potom s nimi zdieľal svoj život. Učil ich, jedával s nimi, pracoval i cestoval. Pripravoval ich na deň, keď odíde z tejto zeme a na úlohu zvestovať evanjelium a budovať Cirkev. Títo Dvanásti tvorili prvú ”skupinku” v dejinách Cirkvi.

Ježiš vyzýva k nasledovaniu aj nás. Je naším veľkým príkladom vo všetkom. Kresťan sa má usilovať nasledovať Jeho životný štýl a žiť podľa jeho učenia. Úlohou Cirkvi, je uviesť do praxe jeho plán dobitia sveta. Strategickým bodom tohto Ježišovho plánu je účasť malých skupín na formovaní ľudí v učeníkov.

Prvý dôvod, prečo sú dnes v Cirkvi (vo farnosti) potrebné skupinky je Ježišov príklad. On si osobne použil k výchove a vyzbrojeniu učeníkov formu práce s malou skupinkou. Ježiš použil skupinku k formovaniu ľudí v učeníkov.

1. a) Vysvetli úlohu cirkvi na základe Mt 28,19-20:

 
 
 


b) Ako môže cirkev podľa týchto veršov robiť z ľudí učeníkov?

 
 
 


2. Kto je učeník?

 
 
 


3. Zhrň krátko povinnosti každého učeníka, ktoré sú opísané v nasledovných veršoch:
a) Jn 6,29:

 
 
 


b) Lk 6,46:

 
 
 


c) Jn 15,5-8:

 
 
 


d) Lk 6,40:

 
 
 


e) Mt 10,32-33:

 
 
 


4. Čo je najväčším prianím Boha pre každého veriaceho? (Rim 8,29)

 
 
 


5. Ježiš sústredil svoje úsilie na výuku a výchovu dvanástich mužov. Prečo to robil? Vysvetli svoju odpoveď.

 
 
 


6. Učil Ježiš tých dvanástich viac ako zástupy ľudí? (Mk 4,33-34)

 
 
 


Domáca úloha:

Každý deň čítanie Skutkov apoštolov 1-7 kap., teda 1 kapitolu denne. Pozoruj tento model malej skupinky v rôznych formách. Ako je vidno malú skupinku v každej z týchto kapitol? Pozoruj prácu apoštolov s malými skupinkami. Zapíš si zaujímavé myšlienky a zdieľaj sa s nimi.

1. Sk 1
2. Sk 2
3. Sk 3
4. Sk 4
5. Sk 5
6. Sk 6
7. Sk 7

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie