Záver Rýchlokurzu vedenia skupiniek

Pre zdravý a plný duchovný život a rozvoj každého z nás je malá pevná skupinka nepostrádateľná. Tu sa brúsi náš charakter, tu sa učíme poznať Pána, slúžiť Mu a slúžiť druhým, prežívať radosti života s Ním, poznať iných, rozdávať sa...
A tu aj prijímame. Učíme sa, rastieme. Skupinka však musí byť kvalitná a stále pevnieť.

V skratke si zopakujeme, čo má v živote malej skupinky existovať, aby ľudia v nej skutočne nachádzali potravu a mohli rásť. Aby prežívali, ako nás Dobrý Pastier vedie a sýti a boli Mu stále bližšie.

Každá Božia ovečka má 8 potrieb, ktoré musia byť naplnené a preto treba, aby sa v živote skupinky vyskytovali (podľa textu Sk 2,41-47):
- vyučovanie
- bratské spoločenstvo
- modlitby
- Eucharistia
- uctievanie
- prejavy Božej moci
- služba
- evanjelizovanie

Hýbateľom spoločenstva však nie sú ľudia, ale Pán; členovia Mu majú umožňovať, aby to všetko šlo. Majú prichádzať k Ježišovi, učiť sa na Neho spoliehať, mať s Ním osobnú skúsenosť, čakať na Jeho jednanie a vedenie.

Každý tu je zodpovedný za seba a svoj rast a aj rast spoločenstva.
Ak neviete ako ďalej, nemajte pocity zlyhania, ani to neriešte za každú cenu svojimi silami. V modlitbe to odovzdajte Pánovi a čakajte, čo s tým urobí On. Kto sa na Neho spolieha, nebude zahanbený.

Je tvojou osobnou zodpovednosťou, ako si stojíš v živote s Pánom. Či si tým, čím máš byť, robíš to, čo robiť máš a či to robíš tak, ako máš. Toto je merítko tvojho spytovania svedomia. Máš sa podobať na svojho Majstra – o to ide omnoho viac než o to, čo robíš.

- Stredom pozornosti na skupinke má byť osoba Ježiša Krista. Nie problémy, ale Pán.
- Všetko čo sa tam deje, má osláviť Ježiša Krista. Nie znevažovať Ho, ale vyvýšiť.
- Máme sa učiť spoliehať sa na Pána a prehlbovať svoj osobný vzťah s Ním a poznať Božie Slova.
- Má byť možnosť zdieľať sa so svojimi problémami a možnosť sa za to modliť.
- Vždy máme mať lásku.

Boh nech Ťa žehná a vedie!

Záver s použitím knihy: Jiří Dohnal, Příručka pro vedoucí skupinek; Logos 1992. (upravené)

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie