Text > Kurzy > Kurz pastierov > 1. téma

1. téma

Pán Ti zveril nádhernú službu - viesť skupinku, v ktorej budete osobne spoznávať Jeho prítomnosť a lásku, zažívať posilu pre každodenný život viery, učiť sa novým veciam a prežívať aj tie trpké...

Toto je jeden z jeho darov v Tvojom živote. Touto cestou chce formovať nielen druhých skrze Teba, ale aj do Tvojho života vplynie záplava nových vecí, ktoré Ťa budú premieňať a robiť čoraz krásnejším a vycibrenejším.

Nepovolal nás však, aby sme mu boli nádenníkmi, ktorí sa majú zodrať a pritom hundrať, ale aby sme boli jeho synom či dcérou.

Jeho láska k Tebe nie je závislá na tom, či mu slúžiš, ani na tom ako mu slúžiš.

Nebude Ťa milovať viac, keď bude tvoja služba či práca úspešnejšia či plodnejšia. Už teraz ťa miluje do úplne a dokonale a to preto, že si v Kristovi, ktorého miluje úplnou a dokonalou láskou.

Máš byť celkom slobodný od snahy získať si za svoju prácu istotu Božej lásky k Tebe.

Ak si chceš nedostatok pocitu Božieho prijatia vo svojom srdci doplniť službou Bohu, ostaneš frustrovaný, sklamaný a prázdny. Služba Ti bude honbou za uznaním a pochvalou zo strany ľudí, a keď ho nezískaš, ostaneš v depresii, výčitkách a horkosti voči tým, ktorí ťa „nedokážu „ oceniť tvoje námahy a zásluhy. Budeš im šikovným spôsobom dávať najavo koľko si pre nich urobil a čo ešte robíš, budeš rád prijímať vďaku a ocenenia.

Pros Pána, aby Ťa usvedčoval z nesprávnych postojov, a keď si niekedy uvedomíš, všimneš na sebe, že hľadáš uznanie ľudí, vráť sa k Pánovi, čiň z toho pokánie a pros o prežívanie, ako si ním milovaný.

Potrebuješ mať skúsenosť s Jeho nesmiernou láskou. A potrebuješ ju zažívať znovu a znovu. Potrebuješ trvalo prežívať, ako Ťa Boh miluje. Vtedy budeš službu pre Neho prijímať radostne, ako veľký dar Jeho milosti.

Jeho láska Ťa naučí správnym motívom a postojom a tieto budeš odovzdávať ďalej. Dávaš to, čo prúdi z teba, nie to, čo hovoríš.

Prežívanie Jeho lásky odstráni tvoje vedľajšie úmysly a zahojí tvoje duševné zranenia. Naplní Tvoju potrebu byť milovaný, uznávaný, byť niekomu užitočný a potom to nebudeš vymáhať od ľudí, ktorým slúžiš.

Keď čítaš 1Kor 13 vedz, že táto kapitola tu nie je len na to, aby si vedel ako máš milovať druhých, ale aby si vedel, ako Boh miluje Teba. A takto máš milovať aj sám seba.

Použité z knihy: Jiří Dohnal: Příručka pro vedoucí skupinek; Logos 1992.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie