Text > Kurzy > Kurz pastierov > 6. téma

6. téma

Rozvážny: Môže sa tiež rozumieť ako rozumný či zdržanlivý. Neznamená to nerozhodnosť, váhavosť, ale opak impulzívnosti. Kto je takto rozvážny, navykol si robiť všetky rozhodnutia v modlitbe. Je zdržanlivý k urýchleným rozhodnutiam (aj úsudkom.) S istotou kráča po Božích cestách - nie ako superman, ale ako ten, kto si je istý tým, že to, čo robí, robiť má, pretože to povedal Boh. Jeho životným krédom nie sú slová „buď ležím, alebo bežím“. Stálosť a istota viery v základné Božie pravdy je podmienkou pre službu. V živote kresťana sú obdobia, kedy prežíva rôzne aspekty Božieho vyučovania. V istom období zdôrazňuje „milosť“, pretože ju práve silne prežíva. V inom zdôrazňuje „Božiu moc“, pretože prežíva s ňou určité skúsenosti, atď. Ale akonáhle by začal prechádzať z jedného dôrazu na druhý a v mene toho nového škrtá všetko, čo doteraz prežil, stáva sa neschopným poučiť sa z predchádzajúceho obdobia a začína byť nestály. Ak si zvykne na takýto štýl života bude stále „nemluvňaťom“. (Ef 4,14)

Slušný: Dá sa preložiť aj ako „vážený“. Má to byť človek, ktorého si druhí vážia, ktorý má prirodzenú autoritu, ktorá plynie z charakteru jeho osobnosti, z jeho schopností, obdarovania... Toto svedectvo môžu vydať iba ľudia s ktorými žiješ. Aj pre nás je dôležité vedieť, čo si o nás myslia druhí, ktorým máme slúžiť, či nás prijímajú, alebo si myslia, že na to nemáme.

Pohostinný: Alebo „prívetivý k hosťom“. Teda otvorenosť návšteve domu, a týka sa to aj nových ľudí na stretnutiach skupinky. Je veľmi dôležité vedieť prijať hosťa tak, že sa cíti ako doma. Dá sa to naučiť - v modlitbe sa rozhodni, že ak budeš mať možnosť, tak sa na každom stretnutí zoznámiš s niekým novým. Naučí ťa to záujmu o druhých, prirodzenosti a uvoľnenosti a budeš sa vnútorne učiť získavaniu druhých pre Krista.

Schopný učiť: Neznamená to, že musíš mať úrad, či charizmu učiť v zmysle Ef 4,11. Ide skôr o schopnosť prijímať z Písma pre seba i pre druhých slovo či poučenie a vedieť ho tlmočiť. Nie každý to hneď dokáže, ale učíme sa tomu. Môžeš takto objaviť, že si k vyučovaniu obdarený aj väčšou mierou. Schopnosť učiť (odovzdávať Slovo) bude určovaná aj veľkosťou (pevnosťou) tvojho rozhodnutia pravidelne sa za ľudí modliť a prihovárať. Ak budeš k tomu zodpovedný, Boh ti bude pre nich dávať slovo.
Má to ešte jeden vnútorný predpoklad: je to miera príkladnosti osobného života. Sú kresťania, ktorí veľa vedia, majú rôzne schopnosti, poznajú Bibliu a vedia ju aj vykladať, ale ich život nie je príkladný. Ľudia okolo nich sa napriek všetkému veľa nenaučia.

Použité z knihy: Jiří Dohnal: Příručka pro vedoucí skupinek; Logos 1992.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie