TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach

Načúvanie Ježišovmu hlasu

Som naozaj šťastný, že som tu mohol byť dnes večer. Som naozaj rád, že môžem byť s vami, lebo ste naozaj vzrušený z Boha, ako vidím, ste nadšení z Ježiša a ja som rád, že tu môžem byť, lebo Ježiš je tu. Aleluja.

Som veľmi privilegovaný – v tomto období môjho života môžem cestovať na mnohé miesta sveta. Bol som na mnohých takýchto kresťanských zhromaždeniach po celých Spojených štátoch a teraz už aj po Európe. Vidím, že ste veľmi podobný mnohým takýmto miestam, kde už som bol. Nachádzam dve zhodné veci na úplne všetkých takýchto zhromaždeniach, ktoré sa veľmi navzájom podobajú. Jedna je hudba a vaše chvály boli naozaj plné Ducha a prítomnosti Pána ( ďakujem za to vedúcim chvál ), a druhá vec je, že ľudia sa obliekajú úplne rovnakým spôsobom. Presne takto by to vyzeralo v Amerike, v Dánsku, v Anglicku, úplne tak ako tu. Sme všetci rovnakí, lebo vyzeráme rovnako.

Ale toto nie sú tie najdôležitejšie veci. To najdôležitejšie na tých skupinách, ktoré som navštívil, to rovnaké, je naozaj dychtivá túžba zažiť prítomnosť Ducha Svätého. Veľmi nasadená a okamžitá odpoveď, ktorá vychádza z ľudí voči Nemu. Druhá vec, ktorú nachádzam všade na týchto miestach, ktorá je zhodná, je veľmi entuziastická, nadšená láska k Ježišovi Kristovi. Vy, ako skupina ľudí teraz zažívate veľmi vzrušujúci čas. Objavujete nádherné veci, aké úžasné je byť osobne vo vzťahu s Ježišom Kristom. Objavujete, ako hlboko je Duch Svätý účastný, alebo zapojený, alebo má mať priestor vo vašom živote. Pre mnohých z vás je to veľmi čerstvá, nová skúsenosť.

Chcem Vám povedať ešte ďalšiu novinku. Kráčam s Ježišom Kristom už viac ako 50 rokov. Tento posledný rok bol najvzrušujúcejší. Zažil som najprudší rast v mojom vlastnom pochopení kto je Boh. Za celé tie roky predtým som to tak nezažil. Veľmi Vás povzbudzujem, ste na celoživotnej púti. Budete neustále rásť a stále to bude lepšie a stále budete volaní objavovať ďalšie veci o Bohu a ešte stále viac objavíte o sebe.

Ako tak cestujem po všetkých týchto mestách, ktoré som spomínal, tak vidím obrovské množstvo ľudí. Hovoril som si: „Ježišu, prosím ťa, ako ich všetkých získame?” Ako tak cestujem po tých rôznych mestách a zvlášť tu v Európe, vidím strašne veľa cirkevných budov, tzn. kostolov. Vidím veľmi staré kostoly ale aj nové kostoly. Vidím katolícke kostoly a vidím protestanské kostoly, ale nejakým spôsobom vidím, že tie kostoly nemajú veľa spoločného s ľuďmi. Keď som sa pýtal Boha: „Bože, ako ich získame, ako sa ich dotkneš?”, cítil som akoby mi hovoril, alebo naznačoval, že on zhromažďuje ľudí do rôznych druhov skupín a niektoré z nich vyzerajú tak ako nejaký zbor, alebo Cirkev a niektoré z nich sa vôbec nepodobajú na cirkevné zhromaždenia. Mnohí by o vás povedali, že vy vôbec nevyzeráte ako cirkevní ľudia, ale museli by vyznať zároveň, že toto je život. Myslím si, že Boh dnes robí takúto konkrétnu vec: zhromažďuje ľudí, zvláštnym, novým spôsobom a vysiela ich ďalej. Cirkev Božia, ktorá je reprezentovaná všetkými tými budovami, ktoré som videl a vídavam, áno, to je Cirkev Božia. Boh si doteraz v histórii vždy používal tieto budovy, inštitúcie, ľudí, ktorí ju tvoria. Tieto časti Cirkvi si vždy bude používať, až do konca vekov. Verím jednej veci, ktorú vidím sa dnes formovať: Boh dosiahne všetkých tých stratených ľudí skrze veľmi rôzne nové formy cirkevných zhromaždení, alebo prejavov. V skutočnosti sa tento princíp zachoval za celú históriu, vždy to tak bolo. Boh si zhromaždil ľudí a potom ich vyslal. Keď vôbec dal vznik Cirkvi, o tejto veci môžeme čítať v prvej kapitole Skutkov, takže keď stvoril Cirkev v Jeruzaleme, zhromaždil ľudí a potom ich všetkých poslal preč. Ako to spôsobil? Tak, že dal vznik prenasledovaniu a to ich vyhnalo von. To bol Boží plán. Všetci sa rozbehli do iných miest a tam založili ďaľšie cirkevné zhromaždenia. Takýto spôsob, ktorý vidíme v knihe Skutkov si použil niekoľkokrát.

Ďalší spôsob, ktorý si použil na zhromažďovanie ľudí a vysielanie boli kláštory. Veľa ste toho zažili tu v Európe. Mnohé z týchto kláštorov sa stali centrom evanjelizácie. Boh si zhromaždil ľudí na jednom mieste na to, aby ho tam spoznali viacej a potom jedného po druhom alebo vždy po dvoch ich vyslal do rôznych krajín okolo kláštora. A oni po celej Európe rozniesli posolstvo evanjelia. Takže na to, aby sme boli ľuďmi, ktorých si Boh môže použiť na to, aby ich rozoslal po celej Európe, mali by sme byť zhromaždení na jednom mieste, a byť veľmi dobre pripravení na to, že budeme vyslaní. Možno, že to bude len vyslanie do druhého mesta, do susedného mesta, aby ste tam žili, možno, že budete poslaní ako tím ľudí na nejakú evanjelizačnú kampaň, alebo vás niekto pošle ako maličkú skupinu ľudí, aby ste sa modlili za chorých, alebo to znamená, že budeš poslaný k nejakému novému vzťahu vo tvojom vlastnom živote, aby si ho žil. Možno nové vzťahy tam na mieste, kde pracuješ, alebo v škole, kde si. Nechaj Pána, aby v tvojom živote stvoril nové priateľstvá. Lebo toto sú spôsoby, akými nás môže poslať von, aby sme získali druhých.

Boh má pre tvoj život veľmi osobný spôsob, ako má uskutočniť toto poslanie. Zhromaždenie ľudí a zhromažďovanie ich spolu je veľmi dôležité. Je to miesto, kde sa zhromaždíme kvôli uctievaniu a chvále Boha, kde sa spolu prihovárame, kde dostávame vyučovanie Božieho slova. Boh ustanovuje vodcov, pastorov, pastierov, alebo rôznych vedúcich, aby viedli tie zhromaždenia. Ja vás nebudem teraz nič vyučovať o zhromaždeniach, lebo to máte a Boh to medzi vami stvoril. Každý sme súčasťou Božieho plánu, v ktorom sme vyslaní, takže každý z nás bude vyslaný. Je to Duch Svätý, ktorý hovorí k ľuďom a posiela ich ďalej. Niekedy hovorí k jednému človeku, niekedy hovorí ku skupine. Ale je to Duch Svätý, ktorý koná túto prácu vysielania, aby mohli ďalší z nás dosiahnuť svet, zasiahnuť svet. Duch Svätý to robí preto, alebo môže to konať preto, že načúvame Jeho hlasu. Aby ste vedeli, kam ste poslaní, musíte načúvať hlasu Boha. Dovoľte, aby som vám zopakoval, čo som povedal pred chvíľou. Nehovorím o tom, že budeme len poslaní na iné miesto, aby sme tam niečo robili. Nevypnite hlavu vtedy keď poviem, akoby sa vám zdalo, že máte odísť len z tohoto mesta do iného. Nie o tom hovorím. Možno Ťa Duch Svätý pošle, aby si sa s niekým modlil. Možno ťa Duch Svätý pošle k niekomu aby si ho pozval k sebe domov, dal mu večeru a bol s ním. Ide o načúvanie Duchu Svätému, aby ťa usmerňoval, aby si kráčal tam, kde On chce. Ja viem, že ste o takýchto veciach, o ľuďoch, ktorí sú vedení Duchom Svätým už počuli celé príbehy a ja viem, že ste sa ocitli v situáciách, kde ste videli, že vás tam priviedol Duch Svätý. Ja vám chcem teraz hovoriť niečo o túžbe Ježiša Krista, aby vám takéto veci mohol vždy rozprávať, aby ste vždy boli citliví a rozumeli, čo hovorí.

Boh chce mať ľudí, ktorí budú načúvať Jeho hlasu. Chce mať ľudí, ktorí mu načúvajú samostatne, ale aj ako skupina. Je veľmi dôležité, aby si sám dokázal načúvať Božiemu hlasu, pretože to znamená, že zažiješ, že počuješ Božie slovo, to, čo hovorí Boh. Keď Boh ku tebe hovorí, tak hovorí slovami, slovami, ktoré sú vyslovené. A keď ho budete počuť hovoriť, tak začujete slová, ktoré vám povedal. Samozrejme, on popri slovách používa aj mnohé iné spôsoby, akými hovorí. Hovorí skrze vyučovanie Písma, hovorí prorockými slovami, ako sa to dialo teraz, keď sme sa modlili za chorých, hovorí v obrazoch, hovorí aj pocitmi, že máte takú naliehavosť ísť niečo urobiť. On túži, aby sme počuli jeho hlas. Má veľkú túžbu, aby sme boli schopní rozlíšiť, čo povedal, aby sme boli schopní urobiť, čo povedal. Neviem, či sa vám to zdá byť divné, keď hovorím, že Boh hovorí v slovách, slovami, a niektorým ľuďom je to také bežné, že mi na to odpovedia, že: „Mne sa zdá, že každý to tak chápe.” A niekedy ľudia na to reagujú tak, že je to také čudné pre nich, že si hovoria: „Kde si si to vymyslel?” Keď si čítate Písmo, tak vidíte, že Boh hovorí k jednotlivcom za každým, vždy. A neprestal s tým. Stále hovorí aj k jednotlivcom. Boh to tak robí preto, že keď hovorí k jednotlivcom, a ten človek to počuje, tak je pripravený na to, aby ho poslúchol. Niektorí z vás už máte skúsenosť, že ste boli zasiahnutí Božím slovom a keď ste presvedčení, že je to Božie slovo, tak ste urobili krok pre to, aby ste ho uskutočnili. Niekedy je v tom obsiahnuté, že by niekto mal ísť s vami, tak potom je to ťažšie ich presvedčiť, aby išli. Možno ešte nie sú pripravení natoľko poslúchať ako vy už ste. Takže Boh hovorí preto, že sa chce zdieľať s človekom o slove a pretože potrebuje človeka, ktorý ho aj poslúchne. Prečo Boh hovorí hlasom, ktorý je možné počuť? Je tu ešte jeden veľmi dôležitý dôvod.

On chce, aby sme si s ním vytvorili vzťah, ktorý sa vytvára medzi osobami, ktoré spolu rozprávajú. Nie je to snáď tak, že ľudia, ktorých najlepšie poznáte sú práve tí, s ktorými ste sa najviac rozprávali? Ak napríklad máte v robote šéfa, ktorý vám večne len hovorí, čo máte urobiť, máte s ním výborný vzťah? Nie, ale ak máte veľmi blízkeho priateľa, ktorý povie: „Hej, poď, spravíme čosi spolu!”, a vy mu môžte odpovedať: „To je vynikajúci nápad, ale nechajme to na utorok.”, a on vám zasa povie: „To nemôžme robiť v utorok, tak nechajme to potom radšej na stredu.”, toto je vzťah, že? Takto vzniká vzťah. Dôvod, pre ktorý Boh ku nám hovorí hlasom a slovami je práve ten, že chce tento druh vzťahu, že to chce dosiahnuť.

Veľmi krátky príklad z môjho nedávneho života: Asi pred rokom Boh spôsobil v mojom živote obrovskú zmenu. Mal som v Amerike nádherný dom a žil som v jednom z najkrajších miest v Spojených štátoch. Za posledných 10 rokov som veľa druhým slúžil modlitbou. Potom som začul ako mi Boh hovorí: „Chcem, aby si predal dom, zastavil svoju službu a odsťahoval sa z mesta, v ktorom žiješ.” A ja som povedal: „Čo?“ A on povedal: „Hej, počul si.“ Ako jednu z dôležitých vecí, ktoré som rozoznal, že by mal každý kresťan urobiť je, že som potreboval niekoľko bratov a sestier v Kristovi, ktorí ma poznajú veľmi dobre, šiel som za nimi a povedal som im: „Toto mi Boh povedal. Toto som začul. Čo si o tom myslíte?“ Povedal som to zle. Ja som nepovedal: „Čo si vy myslíte?“ Zvyčajne som sa pýtaval kedysi ľudí: „Čo si myslíte vy.“ Ale ja som to urobil takto: išiel som za nimi a povedal som: „Budete taký dobrý a budete načúvať Bohu so mnou? A poviete mi, čo ste od neho počuli?“ A tak sme si sadli spolu, spolu sme načúvali Bohu a viete čo? Všetci povedali, že Boh mal pravdu. Oni povedali: „Áno, myslíme si, že Boh ti to povedal správne, je to tak.“ Tak som si bol naozaj istý, že ku mne prehovoril Boh. Všetko som pripravil na to, aby som predal dom a pripravil som si srdce na to, aby som opustil naše mesto. Potom som povedal: „Bože, kam teraz pôjdeme?“ A on povedal: „A kam chceš ísť ty?“ Ja na to: „Naozaj? Čo tak do Švajčiarska?“ A on povedal: „Dobre.“ Takže žijem vo Švajčiarsku. Odsťahoval som sa tam. Samozrejme, bolo tam viac vecí, dúfam, že chápete, že to, čo som povedal bol taký prudký výňatok z toho, čo sa stalo. Chcel som dosiahnuť, aby ste videli tú konverzáciu medzi mnou a Bohom, že sme sa rozprávali o tom. A to bola konverzácia v ktorej mi Boh povedal niektoré veci, ktoré mám urobiť, ale tiež sa ma opýtal, čo by som chcel ja. A ja som mu povedal: „Toto by som chcel.“ Bol to vzájomný rozhovor.

Čiže učiť sa načúvaniu hlasu Ježiša Krista je učiť sa čineniu vzájomného rozhovoru. V desiatej kapitole Jána je napísané, že Ježiš povedal: „Moje ovce počujú môj hlas.” Keď si sa stal nasledovateľom Ježiša Krista, stal si sa ovečkou. Ako jedna z jeho oviec si prijal dar, že si schopný rozoznať jeho hlas. Takže ku tebe chce hovoriť slovami, počuješ ho. Aby som to vyjasnil: slová sa nezrodia vo vašej mysli. To musíte vedieť, že to nezačína vo vašej hlave. Slová, ktoré hovorí Ježiš Kristus sa objavia vo vašom duchu. Začínajú na tom vnútornom mieste vášho srdca, na tom skrytom mieste. Pravdepodobne budú veľmi pokojné, ľahučké, také tiché. Niekedy to bude až také jemné, že budeš musieť povedať: „Mohol by si to zopakovať, Bože?” Alebo sa budete musieť uistiť: „Ježišu, naozaj hovoríš ku mne Ty ?” Ale keď sa budete učiť konverzácii, tak sa vám to stane familiárne. Samozrejme, popri Ježišovom hlase sa vám budú snažiť prihovoriť aj iné hlasy. Napríklad hlasy vašej rodiny, tie už poznáte celé roky a budú sa vám ozývať. Hlasy démonov, ktorí vás budú mýliť. A niečo, tam kdesi vo vás, to bude váš vlastný hlas. Za ten celý čas, čo sa učíte konverzovať s Ježišom, sa budete musieť naučiť rozdielu medzi týmito hlasmi a hlasom Ježiša Krista. Ten najlepší spôsob ako rozoznať hlas Ježiša Krista, je neustále sa s ním rozprávať. Pretože s ním sa úplne najlepšie oboznámite tým spôsobom, že s ním budete dlho rozprávať, a získate odvahu, alebo takú istotu v tom, kedy hovorí on, pretože budete vnímať odtieň jeho hlasu. On má však aj dôležitejšie veci, než len aby vám hovoril, to, čo máte urobiť. Samozrejme je veľmi dôležité, aby ste sa naučili rozlíšiť hlas Ježiša Krista, aby ste urobili, čo vám povedal. Ale toto nie je to, o čo sa najviac zaujíma. Nie je to preňho najdôležitejšie. To najdôležitejšie pre neho je vzťah s tebou.

Tá najhlbšia vec ale, ktorá ho zaujíma je, aby si ho lepšie poznal. Takže keď budeš nacvičovať túto konverzáciu s ním, nie vždycky budeš počuť len to: „Urob toto, toto a hento.” Budeš počuť niekedy len také jednoduché slová: „Ľúbim ťa!”, „Teším sa z teba.” „Som úplne nadšený z toho, čo sme včera urobili.” Viete, Boh sa nás snaží úplne rozvinúť vo vzájomnom vzťahu otca a dieťaťa. On si nebuduje len vzťah akoby medzi majstrom a sluhom. Ježiš to povedal svojim učeníkom v Jánovom evanjeliu, desiatej kapitole, svojím učeníkom, hoc to myslel pre nás všetkých: „Už vás nenazývam viacej služobníkmi, ale som vás nazval priateľmi. Pretože sluha nevie, čo robí jeho Pán.” Myslel tým, že každý sluha má len vedieť, čo má urobiť. Ježiš povedal, že sme jeho priatelia, pretože budeme poznať ďaleko hlbšie veci, ktoré sa majú stať. Boh sa s nami snaží vypestovať si vzťah Otca a dieťaťa. Takže k vám bude hovoriť takým spôsobom, aby ste si vybudovali silný vzťah. Myslíte, že len chce, aby ste ho lepšie poznali? Áno, on chce, aby ste ho poznali lepšie, ale chce, aby ste aj seba lepšie poznali. Pretože keď spoznáte sami seba viac, budete omnoho ľahšie spolupracovať s Bohom. Páčil sa mi obraz, ktorý niekto mal počas chvál a uctievania, aby sme na seba hľadeli ako na nevestu. My ňou naozaj sme, z nás je tvorená nevesta pre Ježiša Krista, sme pripravovaní, aby sme boli nevestou Ježiša Krista. Boh je otcom aj nevesty aj ženícha. On je otcom Ježiša – to je ženích, ale on je aj otcom Cirkvi, ktorá je nevesta. Čiže on sa k nám správa ako k neveste. On je otec, ktorý s nami kráča, celou cestou, púťou, aby nám pomohol pripraviť sa byť nevestou. Jedna z dôležitých vecí, spôsobov, ktorým to robí, je, že s nami rozpráva. Nielenže nám hovorí, čo robíme zle, ale nám hovorí aj to, prečo to robíme zle. Takže môžte Bohu klásť otázky, napríklad sa ho opýtajte: „Bože, stále robím túto vec. Stále je zlá a stále ju opakujem. Prečo to robím?” Ja viem, že sami seba sa to pýtate, prečo to robíte stále dokola, ale spýtajte sa to Boha. Potom počúvajte. Spôsob, akým začujete Boží hlas je to, že sa ho opýtate. Potom zostanete ticho. Potom dokážete rozoznať, čo vám povie vo vašom duchu.

Na to, aby ste mohli byť Bohom niekam vyslaní, musíte praktizovať načúvanie jeho hlasu. S cieľom, aby ste rástli v nádhernom vzťahu s ním, musíte vstúpiť do konverzácie s Bohom, o ktorej hovorím a ja to nemôžem už teraz dlhšie vysvetľovať, ale len vás chcem povzbudiť, aby ste do toho vstúpili, aby ste dôverovali, že keď sa ho opýtate a začnete načúvať, tak bude hovoriť.

Takže nielen my sami máme načúvať Bohu, ale aj ako spoločenstvo. Pred chvíľou som vám povedal ten príbeh, keď som išiel za priateľmi a požiadal som ich, aby sme spolu načúvali Bohu. Boh každého z nás uschopnil rozoznať jeho hlas. Ja som sa naučil, že Boh mi nikdy nepovie všetko, čo potrebujem vedieť. On to vždycky urobí tak, že potrebujem ešte niekoho druhého, aby mi s tým pomohol a mal ten zvyšok, to, čo mi ešte chýba. Pretože toto je spôsob, akým nás učinil. Takým spôsobom nás urobil, aby sme potrebovali druhých ľudí. Spomínate, keď celé ľudstvo, celá ľudská rasa povstala jedným človekom? Spravil Adama. Keď Adam videl Evu, čo jej povedal? ( Všetky ženy sa usmievajú ... ) Boh povedal: „Nie je dobré, aby muž bol sám.” Nie je dobré, aby bol sám. To neznamená, že teraz sa chlapi majú oženiť. My sme proste stvorení tak, že potrebujeme druhých ľudí. Potrebujeme druhých ľudí z mnohých dôvodov. Druhých potrebujeme na to, aby sme mohli prijať plnosť toho, čo nám Boh hovorí. Tak vás veľmi povzbudzujem, aby ste sa učili načúvať Božiemu hlasu sami a aby ste praktizovali, učili sa tomu načúvaniu Božiemu hlasu s druhými ľuďmi. Aby to s vami robili, aby vám pomohli.

Takže načúvať Bohu spoločne, to sa môže stať v akejkoľvek skupinke ľudí. Napríklad, keď sa nejaká skupinka zíde, aby ste naplánovali niečo, čo idete robiť pre Boha. To sa môže diať aj v nejakej uzavretej skupinke, ako domácej modlitebnej skupinke, alebo tak. Alebo medzi manželmi, snúbencami, alebo partnermi, ktorí sa chcú vziať. To sa môže diať v rodine. Alebo len tak – dvaja, traja budete spolu sedieť, rozprávete sa, zrazu budete počuť Boha, ako k vám hovorí. Alebo ich len tak povzbudte: „Mohli by sme sa spolu zamyslieť nad tým, čo mi Boh hovorí do tejto veci.“ A keď ťa niekto požiada, aby si s ním načúval Bohu v jeho veci, nehovor mu, čo si myslíš ty. Povedz mu čo počuješ. A v tom bude veľký rozdiel.

Veľakrát sa stane, že príde ku mne človek, ktorý hovorí: „Cítim, že Boh mi priamo hovorí toto a toto,” a v mojej mysli sa začnú mnohé dôvody kopiť, prečo to nie je dobrý nápad, aby si to urobil. Ale ja poviem: „Ježišu, chcem počuť Tvoj hlas.” Keď sa zastavím a začnem počúvať, on povie niečo iné než moja myseľ začala produkovať. Možno že aj tak povie, že to nie je dobrý nápad, ale on už má na to iné dôvody ako ja. Alebo mi môže povedať: „Dave, ja viem, že ty máš starosti kvôli tomu, čo ti tí ľudia povedali, ale buď v pokoji, ja sa o nich postarám.” Keď spolu chcete načúvať Bohu v nejakej veci, to znamená načúvať, nielen si pokecať o tom, či je to dobré, alebo zlé. Spomínate, aký je ten najdôležitejší dôvod, prečo Boh chce, aby sme ho počuli hovoriť slovami? Je to o tom, aby sme rástli vo vzťahu, nielen aby sme vedeli, čo máme spraviť. Takže Boh má v mysli vždy viac, než len to, aby sme si dokázali spraviť dobrý míting, dobré stretnutie. Boh má omnoho viacej v mysli pre teba pripravené, než len to, aby ti povedal, ktorá je najlepšia vysoká škola na ktorú máš ísť. Čiže Božiemu hlasu nemáme načúvať len preto, aby sme urobili dobré rozhodnutia. Božiemu hlasu musíme načúvať, aby sme rástli v poznaní toho, aký je Boh sám. A keď načúvate Bohu spoločne, ide práve o ten istý dôvod.

Niekedy, keď Boh hovorí k skupine ľudí, nejde mu len o inštrukcie, čo treba robiť, ale sleduje aj postoje srdca jednotlivých ľudí v skupine. Raz som bol na jednom takom stretnutí, bolo tam asi 20 ľudí. Bola to malá cirkev, ktorá zvolala cirkevné zhromaždenie a dôvod bol ten, že mali odovzdať, vzdať sa budovy, v ktorej sa stretávali. Problém bol ten, že tá budova patrila väčšej, veľkej Cirkvi, do ktorej aj oni patrili. Takže sa zhromaždili aby sa rozhodli, ako majú reagovať na ten príkaz, ktorý dostali zhora. Chceli sa rozhodnúť, či sa majú postaviť proti tomu príkazu a vlastne si ho chcieť dať vysvetliť, alebo jednoducho poslúchnuť a všetko nechať tak. Takže sa zhromaždili a pastori povedali: „Budeme teraz spolu hľadať, čo Boh chce, aby sme urobili. Takže modlime sa.” A povedal: „Chcem, aby ste všetci načúvali hlasu Božiemu.” Takže mali byť ticho asi 10 minút, potom si mali zobrať papier a pero a počúvali. Potom ich znovu zvolal, oni sa tak rozliezli a hovorí: „Dobre, poďme sa teraz podeliť o tom, čo ste počuli od Boha.” Jeden človek sa postavil a hovorí: „Nuž, ja nemôžem povedať, že by mi Boh povedal, čo máme robiť, ale on usvedčoval moje srdce. Usvedčoval moje srdce zo zlého postoja voči predstaviteľom našej cirkvi. Ja sa musím z toho teraz kajať.” Ďaľší sa postavil a povedal: „Presne niečo také povedal Boh aj mne.“ Tretí sa postavil a povedal to isté. A viete čo? Každý jeden na tom stretnutí povedal: „Najprv sa musíme kajať zo svojho zlého postoja.” Pretože Boh má na mysli niečo hlbšieho, než len to, aby sme počuli, čo máme odpovedať naším vedúcim našej Cirkvi.” A toto sa stane vždy, keď sa zhromaždíme, aby sme si povedali: „Načúvajme spolu!” To je viac než len vyslovovať svoje modlitby, je to viac, než len povedať, čo si my myslíme o tej situácii. Je to naučiť sa byť ticho, aby Boh mohol hovoriť do nás.

Musím k Vám byť úprimný a povedať teraz, že keď niečo takéto vyučujem a mám málo času, tak som z toho taký znepokojený. Pretože viem, aké je veľmi ľahké, aby sme sa nechali podviesť v tom, či počujeme Boží hlas, alebo nie, proste je ľahké nechať sa v tom zmiasť. Ale aj tak mám v srdci dve také presvedčenia, ktoré ma stále podnecujú, aby som išiel ďalej, aby som pokračoval. Tá prvá je, že naučiť sa počuť hlas Ježiša Krista je neuveriteľne vzácna vec. Je to tá najhlbšia časť nášho dialógu s Bohom, ktorý je preniknutý láskou. Ja mám hlbokú túžbu, aby každý z vás bol schopný rozoznať tento hlas Boží. A druhý dôvod je ten, ktorý vyslovil Ježiš Kristus keď opúšťal túto zem. Povedal tú istú vec, ktorú ja cítim v sebe. Povedal: „Mám ešte toľko vecí, ktoré vám chcem povedať. Ale pošlem vám Ducha Svätého a on vás naučí všetkému, čo chce Boh, aby ste vedeli.” Takže to je moja istota vo vás, že Duch Svätý vás bude vyučovať, čo potrebujete vedieť. A ja sa teraz budem modliť nad vami všetkými.

Bože, náš Otče, ty nás miluješ tak hlboko osobne. V tvojich očiach sme každý tvojím dieťaťom a v tvojom srdci každý z nás sme ako tvoja nevesta. Je to tvoja túžba a obrovské zanietenie, aby si mohol hovoriť do našich sŕdc svojím hlasom. Aby sme boli schopní rozoznať a začuť lásku v tvojom hlase. Aby sme boli schopní zažiť a poznať tú moc, ktorá je v tvojom hlase. Aby sme dokázali dôverovať tvojej láske a aby sme mali odvahu ťa poslúchnuť. Duchu Svätý teraz podľa prísľubu Ježiša Krista, modlím sa, aby si vyučoval každého jedného z týchto ľudí to, čo potrebujú vedieť. Modlím sa, aby si im doširoka otvoril uši ducha, aby počuli, čo hovoríš. A aby si im dal vyučenie, aby rozoznali, keď to nie je hlas Boží, a modlím sa, aby si vytvorili vzťahy, jeden voči druhému, aby dokázali načúvať tomu, čo hovoríš. Ó, Pane Ježišu, viem, že túžiš po takejto veci. Takže v Tvojom mene žehnám túto prácu, toto dielo. Prijmite Ježišov prísľub, keď povedal: „Moje ovce budú počuť môj hlas.” Načúvajte s radosťou a nádejou, v odvahe Ducha Svätého, že nás všetkých povedie. To hovorím v mene Ježiša Krista. Amen.

© Dave Olson
© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie