TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach

Nestrať kráľovskú korunu

Keď Boh stvoril Adama, tak ho stvoril tak, aby vládol nad celým stvorením s Bohom. Adam bol stvorený na to, aby dohliadal na stvorenie. Mal s tým dosť práce, ale bola to dobrá práca. Aj práca v nebi bude veľmi dobrá. Nám sa bude naozaj veľmi páčiť. Páči sa vám pracovať tu na zemi? Práca je dobrá. Práca je od Boha. Aleluja. Chvála Bohu za prácu. Adam bol ten, ktorý nad všetkým vládol s Bohom. Pod Božou vládou. Ale keď zhrešil, všetko stratil. Ale keď nám Boh znovu dáva svojho Ducha, my znovu vládneme s Bohom. Ty v skutočnosti môžeš byť ako kráľ, alebo kráľovná. Pretože Ježiš je Kráľ Kráľov. A my sme králi. Ak máme jeho Ducha, potom vládneme. Potom sme na tróne s ním. Vládneme v našich rodinách, vládneme v práci. Máme v rukách nadvládu nad zlými Duchmi. My kresťania sme schopní zmeniť situácie. My kresťania sme dôležitejší ako politici, pretože vládneme s Ježišom. Ak mu patríte a ste naplnení jeho Duchom, potom s ním môžete vládnuť. Je to senzácia. Z vlastnej rodiny môžte vykopnúť zlých duchov. Môžte sa modliť v detskej izbe vášho syna a vyčistiť ju od všetkého zlého. Pretože vy ste králi. Pretože ste proroci. Pretože ste kňazi. Ale môžete to aj stratiť. Môžete to aj stratiť.

Ja vám chcem porozprávať o jednom kráľovi, ktorý sa volal Dávid. Kráľ Dávid bol obzvlášť vybraný Bohom. Na Dávida prišiel Duch Boží. Jeho srdce bolo podobné srdcu Božiemu. Vždy keď išiel do vojny, vyhral. Keď sa zúčastnil boja, vyhral boj. Pretože bol kráľ, ktorý bol podriadený Bohu. Presne tak ako vy, bol vybraný Bohom. Tak ako ja a vy, bol pomazaný Bohom. Keď išiel do bitky, tak vyhral. Nie je nádherné vyhrať každý boj? Ja mám sedem detí a všetky milujú Pána. Je to preto, lebo ja som bojoval za nich boj. Ja som porazil zlých duchov v živote mojich detí. S Bohom zvíťazíte. Ale môžete to aj stratiť. A Dávid to stratil.
V druhej knihe Samuelovej, kapitola jedenásť – toto si musíte prečítať, toto je starý zákon, mocná a úžasná kniha. Toto je jediná časť Biblie, ktorú mal v rukách Ježiš Kristus. Len tento kúsok Biblie mal v rukách svätý Pavol, ktorú mali prví kresťania. Druhá kniha Samuelova je čosi ako život pre tvojho ducha. V prvom verši sa hneď hovorí: “Bola jar ...” Poznáte jar? V Anglicku je jar veľmi krásna. Kvety začínajú rásť a celý svet sa pripravuje na leto. Tu sa píše, že práve bola jar. Práve na jar sa králi vydávali do vojny. Aj v cirkvi je teraz taká jar. Je to čas, kedy králi vstupujú do vojny. Ak sme kresťania naplnení Duchom, potom sa musíme vydať do boja. Pretože viera, to je aktivita. Viera nie je len pocit, nejaká emócia, alebo myšlienka. Viera je aktivita. Zvyčajne je treba použiť ju v boji. My bojujeme proti zlu vo svete. My bojujeme za záchranu duší pre nebo. My kresťania vedieme tento boj. A to na slávu Božiu, v moci Ducha Svätého, v mene Ježišovom: my konáme, my činíme. My sme králi. A práve teraz je jar.
Tam sa hovorí: “Bola jar, keď králi vstupujú do vojny.” Ale Dávid zostal doma. Dávid tento krát nenastúpil do boja. On už vyhral mnoho bojov. On už porazil Goliáša. On bol zvlášť mocným mužom v Bohu. Ale v túto jar zostal doma. Večer, keď Dávid vstal z postele – rozumiete tomu, večer? Kedy vy vstávate z postele? Ja vstávam ráno. Ale Dávid vstával večer. Začal sa prechádzať po streche. Viete koho uvidel? Batšebu. On, ktorý by mal bojovať. Bol kráľ. On mohol zachrániť mnohých ľudí pre nebo. Namiesto toho hľadel na Batšebu. Čo videl, sa mu veľmi páčilo. Pozval Batšebu do svojho domu. On sa s ňou pomiloval a ona otehotnela. Lenže ona bola vydatá za iného muža, ktorý sa volal Uriáš. Uriáš bol v skutočnosti dobrý muž. On bojoval namiesto Dávida. Dávid ho teda zavolal z boja domov. A snažil sa docieliť to, aby sa Uriáš vyspal zo svojou ženou. Aby to vyzeralo tak, že Uriáš je otcom toho dieťaťa. Ale Uriáš odmietol ísť domov, pretože chcel bojovať. Takže ho Dávid opil, ale Uriáš zasa odmietol, lebo chcel ísť von bojovať. Preto sa nevyspal zo svojou manželkou. Čo urobil Dávid? Poslal ho do prvých bojových línií a povedal veliteľovi: “Uisti sa, že Uriáš bude zabitý.” Toto bol kráľ Dávid. Uriáš bol naozaj poslaný do prvých bojových línií a naozaj tam zomrel. Batšeba hlboko smútila za svojím manželom a kráľ si ju vzal k sebe do svojho domu. On bol kráľ. On bol pomazaný Bohom.
Boh poslal k Dávidovi muža. Tento muž porozprával Dávidovi príbeh. Volal sa Nátan. Bol prorok. Videl do ľudských sŕdc. Nátan mu povedal toto: “Bol raz jeden muž, ktorý mal všetko. Boh mu dal úplne všetko. Mal množstvo hovädzieho dobytka. Mal množstvo zeme. Ale bol iný muž a ten mal iba jedného baránka. Prišiel jeden cudzinec a ten, ktorý vlastnil úplne všetko si chcel s ním povečerať. Namiesto toho, aby zobral jednu zo svojich kráv, vzal chudákovi toho jediného baránka. Ten chudák miloval svojho baránka, bol to akoby jeho miláčik. Bol to veľmi krásny baránok. A bol to jediný baránok, ktorého mal. Boháč ho od neho vzal a dal ho zabiť.” Keď Dávid tento príbeh počul, strašne sa nahneval. Povedal: “Tento boháč, ktorý mal všetky stáda dobytku a zeme si zaslúži smrť. Človek, ktorý je taký sebecký, tak zameraný na seba, ktorý nemá ani kúska lásky pre chudobných, takýto človek si zaslúži zomrieť.” A Nátan povedal: “Ty si ten muž. Ty si si vzal Batšebu. Ty si nechal zavraždiť jej muža. A ty budeš za to trpieť. Ty budeš potrestaný za túto vec.” Keď chcete vedieť, ako to Dávid prežíval, tak napísal jeden z najkrajších žalmov v Biblii. Je to žalm 51: “Ó, môj Bože, zhrešil som proti tebe. Neodnímaj mi svojho Svätého Ducha. Daj mi znovu radosť zo spasenia. Ó, môj Bože, tak hlboko to ľutujem. Ó, Bože som zlomený. Kajám sa z toho.” A Nátan povedal: “Je ti odpustené, Dávid. Je ti odpustené.”
My sme králi. Ale môžeme to aj stratiť. Pastor jedného z najväčších zborov v Anglicku bol homosexuál. Je ženatý a má deti. Skôr než sa stal kresťanom, žil s mužom. Každému o tom rozprával, keď sa obrátil: “Ja som bol stratený.” Praktizujúci homosexuáli, ktorí sa z toho nekajajú, idú do pekla. Ale homosexuál, ktorý sa z toho kajá a prijme odpustenie, pôjde do neba. Tento muž má najväčší zbor v Anglicku. Často hovoril o tej skutočnosti, že aj on býval homosexuálom. Každý v našej krajine o tom vie. On hovorí: “Kajal som sa z toho a je mi odpustené. A ja idem do neba.” Ľudia v jeho zbore ho skutočne milujú. Má nádhernú manželku a mnoho detí.

Ja som sa stal kráľom keď som mal tridsaťosem rokov. Predtým som nikdy neveril v Ježiša. Chodil som do kostola každú nedeľu. Bol som dobrý rímsky katolík. Celú rodinu som zo sebou brával do kostola. A vyzerali sme ako skvelí katolíci. Ale v skutočnosti som bol ateista. Neveril som, že Ježiš je Syn Boží. Neveril som, že zomrel na kríži, aby ma spasil. Naša rodina bola v skutočnosti veľmi nešťastná. Moje deti boli úžasne nešťastné. Niektoré z mojich detí ma nenávideli. Všetky sa ma báli. A v jeden deň, keď som mal tridsaťosem, uveril som v Ježiša. Boh mi ukázal, aký stratený som bol. Boh mi ukázal, že som bol tým najhorším hriešnikom, aký kedy žil. Ale svätý Pavol hovorí, že on bol ten najväčší hriešnik. Ja si myslím, že všetci by sme mu povedali, že to nebol on. Ja dúfam, že každý jeden z nás môže povedať, že: “Ja som bol ten najhorší hriešnik!” Ja určite som ním bol!. Ale prišiel som k Bohu a cítil som sa naozaj hrozne. Bolo jediné miesto, pre ktoré som bol hodný – peklo. Cítil som, že tam smerujem. Ale potom mi Boh ukázal o čom je Ježiš. Ja som zažil to zjavenie, o ktorom je mi jasné, že aj vy ste ho museli zažiť: že Ježiš zomrel za moje hriechy. Všetok trest, ktorý mi patrí bol položený na neho. Tvoj trest má len dve možnosti: buď leží na tebe, alebo na Ježišovi. Boh sa hnevá na hriech. Musí ho potrestať. Lebo je spravodlivý. Ale miluje nás tak veľmi, že trest za náš hriech je ochotný položiť na svojho syna. A každý kto tomu verí, už svoj trest nedostane. Už nepôjdeš do pekla. Nebudeš súdený. Pretože súd bude uplatnený na Ježišovi. A toto zmenilo môj život. Hovoril som v jazykoch. Tancoval som. Áno, bol som plný šťastia. Ale tá najväčšia vec bola, že už som nešiel do pekla. Moja budúcnosť je s Bohom. Boh začal v mojej rodine robiť nádherné veci. Lebo som sa naučil ako bojovať. Vybojoval som boje za svoje deti. Bojoval som boje za druhých ľudí. Mnohí ľudia prišli, aby žili v mojom dome. Naučil som sa rozumieť veciam okolo zlých duchov. Naučil som sa tomu, že keď hovoríte s ľuďmi o Ježišovi na kríži, stanú sa zázraky. Mnoho ľudí sa obrátilo. Plakali nad svojimi hriechmi a Boh im odpustil. Život bol nádherný. Prežíval som mnoho bojov, ale bolo to nádherné. Urobil som mnoho chýb, ale bolo to nádherné.

Keď som bol predtým tým ateistickým rímo-katolíkom, nikdy som nebol neverný svojej manželke. Aspoň nie fyzicky. Bol som jej neverný v mojej mysli. Ježiš v skutočnosti hovorí, že byť neverný v mysli je presne to isté, čo byť neverný fyzicky. Ježiš si vždycky vychutnáva život. Aj ja som si vychutnával život: naozaj som sa radoval, že som žene neverný, že som si to predstavoval. Ale Ježiš hovorí: “Ak to robíš čo len v mysli, nepôjdeš do neba.” Iba ak sa z toho kajáš. Ak vieš, že je ti odpustené, potom pôjdeš do neba. Stretol som raz jednu mladú ženu, bola skoro o dvadsať rokov mladšia ako ja, ktorá začala veriť Ježišovi na mojej kázni. Pretože ja som jej o tom kázal. Prežila tak obrovské šťastie. Chcela ďakovať Bohu za to. Tancovala, spievala. No chcela sa poďakovať aj mne. Ja som stratil svoje kráľovstvo. Ja som stratil možnosť byť kráľom. Toto sa stalo mnoho rokov naspäť. Spáchal som cudzoložstvo. Bol som kráľ ako Dávid. Vyhrával som boje. A náhle som nemohol spať. Prežíval som nočné mory. Nemohol som spať. Moja žena zistila, že som jej bol neverný. Takmer sme sa rozišli. Ale ona mi odpustila. Mojím deťom to bolo treba oznámiť. Nikdy nezabudnem na to stretnutie. Moje deti sú dnes už naozaj dospelé. Všetci sme išli do kaplnky a ja som musel povedať pred svojimi deťmi, že som jej bol neverný. Bolo to pre nich veľmi, veľmi ťažké. Ja už som viacej nemohol viesť komunitu, v ktorej som žil. Ale ľudia boli ku mne veľmi láskaví. Aj moja manželka bola ku mne veľmi láskavá. Aj moje deti boli ku mne skutočne láskavé. Počas niekoľkých rokov som sa bol schopný znovu postaviť na nohy. Moja manželka sa znovu dala dokopy. Takisto moje deti. Ale na niekoľko rokov som stratil tú kráľovskú hodnosť. Dnes je moja komunita plná krásnych žien. A sú tam aj krásny muži. Ale viete čo? Ja už svoju kráľovskú korunu nestratím.

Možno si myslíte, že cudzoložstvo je obrovský hriech. Hriech je hriech. Ale nevyznaný, nekajaný, neľutovaný hriech nás odvedie rovno do pekla. Naozaj verím v peklo. Naozaj verím, že cesta do pekla je široká. Nedávno som počul o mužovi, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. Tento muž už bol tri dni v rakve. Ale jeho žena verila, že ešte by mal žiť. A tak zobrali rakvu aj s ním do zboru na zhromaždenie. Tento muž rozprával, že kým ležal ako mŕtvy v rakve, Boh mu ukázal víziu neba. Alebo skôr vzal ho tam. Ale videl aj peklo. A v pekle videl zopár kňazov, alebo služobníkov slova. Jeden pastor kričal na neho: “Prosím ťa, pomôž mi. Ja som si nemyslel, že je to až tak vážne, že som si zobral peniaze z cirkvi.” Ten muž, ktorý bol vzkriesený povedal: “Ja som nevidel žiaden oheň. Ale všetci ľudia prejavovali také bolesti, ako by boli v obrovskom ohni. Braňo ( Letko ) si s tým vzkrieseným mužom minulý týždeň potriasol rukou. Hovoril, že keď išiel na to stretnutie, tak si myslel, že je to výmysel. Až do chvíle, keď ho stretol. Uvedomil si, že to bola pravda. Tento muž sa vrátil z mŕtvych. A varuje nás pred peklom. Hovorí nám o nádherách neba. A viete čo? My mu kvôli tomu nemusíme veriť. Neveríme v silu jeho svedectva, ale veríme v silu tohoto slova: Pán Ježiš Kristus zomrel za nás, kým sme boli hrozný hriešnici. V Biblii sa hovorí, že sme boli úplne bezmocní. Keď som ja spáchal moje cudzoložstvo, bol som bezmocný. Cítil som sa, akoby som mal šestnásť. Cítil som sa znovu ako dieťa. Mne sa to totižto páčilo. Ja som s tým nechcel skončiť. Ale v skutočnosti ma to zabíjalo. Naozaj by ma to nasmerovalo do pekla. Dostal som sa až do takého bodu, kedy som musel hovoriť: “Ja to nedokážem zmeniť, nemám na to žiadnu silu. Som úplne bezmocný. Nič nedokážem.” Boh povedal: “Dobre. Ja ťa pozdvihnem.”

Nestraťte svoju korunu. Hovorím o tom preto, že je dôležité nemať tajnosti. Ten muž v Anglicku hovoril o tom, že je homosexuál. Kým som sa stal kresťanom, bol som veľmi násilný. Zraňoval som svoje deti. Ale za tú dobu, čo som kresťanom som už spáchal jedno cudzoložstvo. Boh mi stále odpúšťa. Boh odpúšťa každému. Ale musím sa z toho kajať. Musím to vysloviť, vyznať. Musím to pripustiť. Musím súhlasiť s Božím názorom. Musím povedať ako Dávid: “Bože, je mi to ľúto. Neodnímaj mi prosím tvojho Svätého Ducha. Daj mi znovu radosť zo spásy.” Boh chce, aby sme všetci prišli do neba. A zvlášť my, kresťania. Ale hriech nás odvedie do pekla ak sa z neho nebudeme kajať.
Boh chce tu v Bratislave urobiť neuveriteľne veľké a vznešené veci. Boh chce každú stredu večer tu, práve tu, urobiť veľkú vec. No nevyznané hriechy, kradnutie, alebo kritizovanie druhých, neodpúšťanie druhým, hnev jeden na druhého, neodpustenie našim rodičom, obviňovanie všetkých naokolo, kradnutie peňazí zo zbierok, cudzoložné myšlienky ... ak sa nebudeme z toho kajať, tak tieto veci zastavia to, čo sa má v Bratislave stať.
Ale ešte horšie je to, že kresťania z Bratislavy skončia v pekle. Že ľudia, ktorí predtým verili, stratia svoje spasenie. Obrátiť sa k Bohu druhýkrát je dokonca lepšie, ako obrátiť sa prvýkrát. Kresťania boli ku mne taký láskaví – viete, musíme si dávať pozor, aby sme nepostrieľali medzi sebou tých, ktorí robia zlé veci, aby sme ich neodpisovali – ľudia ma objímali a objímali moju ženu, aby ju poľutovali. Objímali moje deti a všetci nám pomáhali. Chcem, aby ste vedeli, že ja a moja žena, sa hlboko milujeme. Mám sedem najnádhernejších kresťanských štyridsiatnikov. A dvadsať vnúčat. Nie všetky idú do neba, zatiaľ. Niektorí z nich, ako sa mi tak vidí, sa hlboko rozhodli ísť do pekla. Ale starý otec je kráľ. Ja za nich budem bojovať. Lebo som kráľ s mojím Bohom a ja som ten, ktorý víťazí. Ja poviem satanovi kam sa má pobrať. A budem sa modliť za uzdravenie mojich detí. Ja chcem vidieť celú svoju rodinu v nebi. Chcem aj svojho suseda vidieť v nebi. Videl som, ako sa kúpal v pekelných plameňoch, ale keby som to mal naozaj zažiť, to je príliš veľa na mňa. Ježiš hovoril o pekle. Celý čas varoval svojich nasledovníkov: “Nestraťte svoju korunu.”
Dnešný večer sme zažili nádherné uctievanie Boha. Boh vás povzbudzoval, aby ste sa oslobodili. Ale nie je možné sa oslobodiť vďaka nádhernému uctievaniu. Nie je možné prežiť oslobodenie, pretože spievate krásne piesne. Slobodu vám nedá ani zážitok s Duchom Svätým. Jediná možnosť stať sa slobodným pre nebo je kajať sa zo svojich hriechov. Tým, že to vyznáte svojimi ústami. A samozrejme, musíte to hlboko vo svojom srdci uznať. Ale vyznajte to. Ak si homosexuál, musíš to vyznať. Ak si spáchal cudzoložstvo, musíš to vyznať. Ak si neodpustil svojej mame, povedz to. Vyznaj to a Bohu povedz: “Ó, Bože, neodnímaj mi svojho Svätého Ducha. Bože, daj mi znovu radosť zo spasenia.” Urob to dnes večer. Urob to skôr než odídeš, urob to tu. Lebo zajtra to už možno neurobíš. Ani za týždeň to zrejme neurobíš. Počas chvál vás dnes večer Boh volal, aby ste sa oslobodili. Tu je dnes večer pomazanie. Duch Svätý vám chcel pomôcť, aby ste povedali: “Ľutujem!” Duch Svätý je tu pre to, aby ti pomohol plakať nad svojím hriechom. Duch Svätý je tu na to, aby ti pomohol vidieť, aké je nebo. Duch Svätý je tu na to, aby ťa varoval pred tým, aké hrozné je peklo. Boh je láska. On na seba vzal všetok trest za všetky naše hriechy. Je tu len jediná podmienka: Kajaj sa! Povedz Bohu, že ľutuješ svoje hriechy. To je obrovský dar, ktorý ti Boh dáva dnes večer. Je to dar mať schopnosť dokázať sa kajať. Ja cítim, že Boh vám hovorí dnes večer: “Kajajte sa! A prijmite ďalší dar – moje odpustenie. Moje priateľstvo. Moju korunu. Budete kráľmi. Ale s hriechom v srdci sa žiadnymi kráľmi nestanete.” Ste v nebezpečenstve. Boh chce, aby ste to vedeli. Dáva vám to na vedomie. Boh nás nezastrašuje ničím z tohto, on nám hovorí o svojej láske. Ale je tu varovanie. Prijmite to. Povedzte niekomu. Vyznajte sa. Obráťte sa k nejakému priateľovi. Jednoducho to povedzte. Alebo nájdite niekoho, kto vás nepozná. Ale povedzte o svojich hriechoch. Modlite sa spolu. Máte na to tri minúty. Nech sú to dôležité tri minúty – využite ich. Zoberte si niekoho, kto vás pozná. Povedzte im o svojich hriechoch. To určite nie je horšie ako to, čo som urobil ja. Ale jednoducho o tom hovorte. Teraz, to spravte. Prosím. Obráťte sa k sebe aj so stoličkami a hovorte o tom, ak ste zhrešili. Alebo povedzte mne, alebo Braňovi. Alebo to povedzte kňazovi. Kňaz je naozaj dobrá osoba, ktorej to treba povedať. Ale povedzte Bohu, že to ľutujete už dnes večer.

© Roy Hendy
© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie