5. téma: Vzdelávanie vodcov

Pre výchovu učeníkov potrebujeme vodcov. Ak máme vychovávať učeníkov, najprv musíme mať tých, ktorý ich budú viesť. Potrebujeme takých kresťanov, ktorých môžu novoobrátení či nevybudovaní kresťania nasledovať. Potrebujeme vodcov, ktorých život vyžaruje kvalitu Ježišovho života.

Nasledujúce diagramy zobrazujú dve skupinky. Prvá skupinka (A) nemôže rásť, pretože nerastie základňa jeho vodcov. Druhá skupinka (B) má neobmedzené možnosti rastu.


A. Problém

        

Obmedzená základňa vodcov (15%)

1. Kňaz alebo vedúci skupinky je preťažený

2. Presnosť a spoľahlivosť je narušená

3. Následky:

- trpia rodiny

- nervové zrútenia kňazov

- sklamania vo farnosti, skupinke

4. Zhrnutie: neporastieš, kým si nevychováš vodcov, spolupracovníkov, ktorí môžu prevziať rôzne úlohy a služby. 

 

B. Riešenie

Rastúca vízia a skupinka

  

Rastúca základňa vodcov

1. Pevne si stanov, čo sa musí urobiť

2. Buduj základňu vodcov, rozširuj ju aby si vytváral základňu pre rast skupinky.

3. Stále zväčšuj počet vodcov, aby si mohol dosahovať neustály rast skupinky.


Keď chce miestna skupinka vychovávať učeníkov, musí neustále vychovávať vodcov.


1. Čítaj 2M 18. V čom spočíval Mojžišov problém?

 
 
 

 

2. Ako bol vyriešený?

 
 
 

 

3. Ako môže byť riešenie tejto situácie podnetom pre prácu tvojho kňaza či vedúceho skupinky?

 
 
 

 

4. Čo potrebuje skupinka, ak má rásť?

 
 
 

 

5. Prečo je výchova vedúcich tak dôležitá pre výchovu ľudí v učeníkov?

 
 
 

 

6. Ako riešila prvá cirkev problém vodcov? (Sk 6, 1-7)

 
 
 

 


 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie