6. téma: Multiplikácia učeníkov

Domáce skupinky umožňujú multiplikáciu, zmnoženie ľudí v učeníkov. Umožňujú kňazovi či vedúcemu, aby prostredníctvom členov skupinky mal účasť na reprodukcii, raste skupinky. Túto metódu uplatňoval aj Ježiš. Vychoval dvanástich učeníkov a vyslal ich, aby vychovávali v učeníkov iných. Pavol nabádal Timoteja, aby rozmnožoval svoju službu prostredníctvom iných, tak ako to robil aj on: „A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných“ (2Tim 2,2). Môžeme tu pozorovať štyri generácie učeníkov: Pavol, Timotej, spoľahliví ľudia (ktorých mal Timotej učiť) a iní (ktorí mali byť ďalej vyučovaní).

Nasledujúci diagram znázorňuje množenie sa učeníkov prostredníctvom domácich skupiniek. Kňaz, vedúci skupinky (K) vychováva, „robí“ učeníkov - vedúcich skupiniek (V) a ich zástupcov, pomocníkov (Z). Títo potom vychovávajú učeníkov - členov skupiny (Č).


 

 


Domáce skupinky umožňujú kňazovi či vedúcemu skupinky nielen vychovávať z ľudí učeníkov, ale aj znásobovať množstvo učeníkov.


1. Koľko ľudí si Ježiš vyvolil, aby z nich vychoval učeníkov? 

 
 

 

2. Čo si myslíš, koľko ľudí naraz môže vychovávať v učeníkov kňaz, vedúci skupinky?

 
 

 

3. Čo ti naznačuje odpoveď na 2. otázku vzhľadom na nutnosť domácich skupiniek pre tvoju miestnu farnosť?

 
 

 

4. Kto a čo v tvojej farnosti napomôže vychovávať z ľudí učeníkov?

 
 

 

5. Ako Ježiš znásobil sám seba prostredníctvom druhých?

 
 

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie