Speak english? Vyhľadať na stránke

V krásne jarné sobotné dopoludnie sme sa s tímom 9 statočných služobníkov vybrali k našim susedom na niekoľkokrát odkladanú duchovnú obnovu farnosti Lidečko vo Valašsku na Morave. Zažili sme veľké prijatie od miestneho kňaza otca Petra a členov miestneho spoločenstva, ale aj od všetkých účastníkov, ktorí prišli duchovne načerpať a mali otvorené uši aj srdcia. Boli to ľudia od birmovancov po seniorov, takže ozaj široká paleta. 🙂
Program obnovy bol rozdelený do viacerých blokov, v prvom bloku sme mali spoločnú modlitbu chvál a potom vedúci Spoločenstva Martindom Mário Tomášik hovoril o tom, ako nám Boh rozumie a je vo všetkom s nami, lebo nás miluje. Po prestávke pokračoval druhý blok, ktorý tvorili svedectvá členov tímu – Aďka, Marek, Richard a Ľubomír a prednáška na tému Ako získať silu od Boha. Tretí blok pokračoval v neďalekom kostole, kde sme mali opäť modlitbu chvál a na záver sv. omšu a adoráciu. Bolo skvelé opäť po dlhšom čase v uzavretosti vyraziť na službu von, a zároveň vidieť, ako Boh koná v nás aj cez nás v druhých, on je proste verný. 🙂
Sme vďační, že sme mohli takto poslúžiť

za výjazdový tím
Martina Belejová