Speak english? Vyhľadať na stránke

Buďte našou
súčasťou

Služba, ktorú robíme, predbieha naše materiálne, technické aj finančné možnosti, ale veríme, že Boh svoje dielo nielen plánuje, ale aj zabezpečuje. Všetko, čo robíme, zvládame aj vďaka vám. Vďaka vašim modlitbám, finančnej, dobrovoľníckej či inej pomoci.

Ak vás zaujalo to, čo robíme, a chceli by ste nám pomôcť, kontaktujte nás a porozprávame sa o tom, ako by ste sa mohli zapojiť.

Staňte sa našimi
podporovateľmi

Príspevkom na našu činnosť sa stanete kľúčovou súčasťou našej služby a pomôžete nám v tom, aby Boh mohol konať cez nás ešte viac. Budeme veľmi vďační aj za vašu pravidelnú podporu akoukoľvek čiastkou.

Vďaka pravidelným podporovateľom môžeme systematicky plánovať a dlhodobo rozvíjať našu činnosť a službu.
Vaše dary posielajte, prosím:

Môžete nám tiež darovať 2 % z vašej zaplatenej dane, podporíte nimi dobré veci. Viac info ako darovať 2 % nájdete tu.

Naša činnosť je z väčšej časti hradená práve darmi našich podporovateľov. Veľmi si ceníme vašu priazeň a podporu. Ďakujeme!

Vaša e-mailová adresa

1 x mesačne