Speak english? Vyhľadať na stránke
31.07.2024
18:40 - 20:30

Milí priatelia, srdečne vás pozývame k nám na Rožňavskú 17 na OTVORENÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIE STREDA NA R17, každú stredu o 18:40 h. 

Poslednú júlovú stredu nás vo chválach povedie Peťo Volf. Nakoľko to bude posledná Streda v mesiaci, budeme sa viac modliť – aj za vaše úmysly.

„Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 1 Sol 5:17-18