Speak english? Vyhľadať na stránke
28.02.2024
18:40 - 20:30

Milí priatelia, srdečne vás pozývame k nám na Rožňavskú 17 na OTVORENÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIE STREDA NA R17, každú stredu o 18:40 h. 

Najbližšiu stredu nás vo chválach povedie Evka Hrešková a jej tím. Posledná Streda v mesiaci bude modlitebná, budeme teda venovať viac času modlitbám aj na vaše úmysly a za vaše potreby.

Verejné streamy na našom Youtube a Facebooku vysielame každú prvú a tretiu stredu v mesiaci.

„Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 1 Sol 5:17-18