Speak english? Vyhľadať na stránke

Život
v službe

Našou túžbou je slúžiť Bohu aj blížnym a tvoriť spoločenstvo, ktoré svedčí o tom, že Boh je dobrý a má moc premieňať životy. Všetko čo robíme, je možné vďaka mnohým dobrovoľníkom a tímu ľudí, ktorí pracujú v Informačnom centre spoločenstva.

Mário Tomášik
Mário Tomášik
hlavný líder spoločenstva
Martina Belejová
Martina Belejová
vedenie kancelárie / chvály / financie
Štefan Esztergályos
Štefan Esztergályos
modlitbové skupinky
Michal Steiner
Michal Steiner
líder pastierskej služby / chvály
Richard Štefák
Richard Štefák
Ver.sk / formácia / Streda
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
duchovný pastier nášho spoločenstva
Mário Tomášik
Mário Tomášik
hlavný líder spoločenstva
Martina Belejová
Martina Belejová
vedenie kancelárie / chvály / financie
Michal Steiner
Michal Steiner
líder pastierskej služby / chvály
Richard Štefák
Richard Štefák
Ver.sk / formácia / Streda
Evka Hrešková
Evka Hrešková
PR / chvály / médiá
Lenka Jamborová
Lenka Jamborová
modlitebný tím
Soňa Jančíková
Soňa Jančíková
poradenstvo / modlitebný tím
Rastislav Rapant
Rastislav Rapant
web / IT / správa priestorov
Ľubica Steinerová
Ľubica Steinerová
starostlivosť o členov / modlitebný tím
Michal Svetko
Michal Svetko
evanjelizácia / fundraising
Mária Špesová
Mária Špesová
formácia nových členov / malé skupinky
Mária Vargončíková
Mária Vargončíková
účtovníctvo / mzdy

Pridaj sa k spoločenstvu