Speak english? Vyhľadať na stránke

Spoločenstvo
Martindom

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby ho ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Sme tiež otvorení bratom a sestrám z iných denominácií.

Naše hodnoty

  • Modlitba chvál a uctievanie Boha
  • Budovať osobný vzťah s Ježišom skrze modlitbu, čítanie Svätého písma a návštevu bohoslužieb
  • Práca na osobnom raste cez formáciu, pastoráciu, službu blížnym
  • Navštevovanie malej skupinky, v ktorej zdieľame svoj život, prijímame pomoc a rastieme vo svojich obdarovaniach
  • Podávanie evanjelia zrozumiteľným spôsobom a osobným svedectvom života

Zostaňme v kontakte

Sleduj nás na sociálnych sieťach, aby ti neušlo nič z našich aktivít.

Pridaj sa k spoločenstvu