Speak english? Vyhľadať na stránke

Sme otvorení spolupráci

Božie slovo nás pozýva k jednote a spolupráci, pretože tak sa potom ide ľahšie, pracuje efektívnejšie a žije požehnanejšie. Aj naše spoločenstvo je otvorené spolupráci s inými kresťanmi, spoločenstvami, organizáciami a pod.

ZKSM

So ZKSM spolupracujeme na viacerých úrovniach. Sme súčasťou ZKSM, ale zároveň pomáhame aj pri realizácii projektov ZKSM, ako sú LAŠ (Líderská animátorská škola), LIFENET, či Kresťan v politike.

Projekt GODZONE

V spolupráci s projektom GODZONE organizujeme stretnutia pre mladých z Bratislavy a okolia s názvom MOMENT.

ENC

Už mnoho rokov, od jej počiatku, sme ako Spoločenstvo aktívnou súčasťou ENC siete. Náš vedúci Mário Tomášik je viceprezidentom ENC pre strednú a východnú Európu a je tiež členom výkonného výboru ENC, tzv. Execu, kde spolu s ďalšími európskymi lídrami pripravujú rôzne programy a podujatia na podporu a rast spoločenstiev v celej Európe. Raz ročne ENC organizuje spoločné stretnutie pre všetky členské spoločenstvá, kedy spolu zažívame rodinné stretnutie plné prijatia, vzájomného obohacovania, povzbudenia, ale aj modlitby a formácie. Je nám cťou byť súčasťou živého hnutia kresťanov, ktorým záleží na našich krajinách, ale aj na celej Európe.

Kresťania v meste

Platforma Kresťania v meste vznikla za účelom zjednotenia a spolupráce kresťanských spoločenstiev rôznych denominácií v Bratislave. V rámci tejto platformy sa v Bratislave konajú pravidelné konferencie, stretnutia lídrov, no taktiež rôzne dobrovoľnícke aktivity v meste. Pomáhame tiež s prípravou konferencií KVM, a aj spomínanej akcie Milujem svoje mesto. Je pre nás výsadou, že môžeme byť aktívnou súčasťou premeny Bratislavy na mesto, ktorému vládne Boh.