Speak english? Vyhľadať na stránke
15.05.2024
18:40 - 20:30

Milí priatelia, srdečne vás pozývame k nám na Rožňavskú 17 na OTVORENÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIE STREDA NA R17, každú stredu o 18:40 h.

Najbližšiu stredu nás vo chválach povedie Maťka Belejová a jej tím.

POWERED BY
Čo ťa v živote poháňa? Kde čerpáš silu, motiváciu, inšpiráciu? V máji na Stredách hovoríme o tom najlepšom ZDROJI života, sily, lásky, odvahy, múdrosti…Na tretej májovej Strede bude o Duchu Svätom hovoriť riaditeľ Ver.sk Richard Štefák.

Verejné streamy na našom Youtube a Facebooku vysielame každú prvú a tretiu stredu v mesiaci.

„Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 1 Sol 5:17-18